+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Archiv článků
Úvodní stránka » Archiv článků  


Společný sekretariál Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS CZ-BY zveřejnil Informaci pro občany


Nadace Hanns Seidel zorganizovala virtuální setkání na téma "Perspektivy česko-bavorské spolupráce v časech pandemie (a poté)"

Jednalo se o diskusi vybraných činitelů pohraniční oblasti, které se zúčastnili také zástupci Euregionu Šumava - jihozápadní Čechy. Seminář byl věnován budoucnosti česko-bavorské spolupráce a iniciativám posilující česko-bavorské partnerství.

 

Vzniká Asociace euroregionů ČR

V polovině dubna se uskutečnilo již v pořadí třetí virtuální  setkání zástupců Euroregionů ČR, které se rovněž zúčastnili zástupci Euroregionu Šumava. Cílem je založit sdružení - Asociaci euroregionů ČR. Účastníkům byl předložen návrh společného memoranda, které by v případě vstupu do tohoto volného sdružen museli schválit jednotlivé Valné hromady euroregionů.

 

 

25.3.2021 se zástupci Euroregionu zúčastnili online diskusního setkání: Přeshraniční spolupráce bourá hranice.

Tuto konferenci pořádal portál  EURACTIV.cz ve spolupráci s vydavatelstvím Economia v rámci projektu Proměny českých regionů, a to za podpory DG REGIO Evropské komise. Debata byla určena zástupcům odpovědných orgánů národní i regionální správy a místních samospráv, důležitých výzkumných a odborových organizací, neziskového sektoru apod.

V diskusního setkání vystoupili: Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce; MMR ČR, Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu; Jan Přibáň, vedoucí Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje; Jan Návara, vedoucí Odboru evropských záležitostí Jihočeského kraje; Petr Osvald, zmocněnec primátora města Plzeň pro záležitosti EU.  Po skončení úvodních vstupů následovala  moderovaná diskuse. Jednání se zúčastnili také zástupci Euroregionu - Michal Handschuh a Jana Dirriglová.

 

Finanční prostředky mezi programy přeshraniční spolupráce v ČR jsou rozděleny

11.3. 2021 proběhlo online jednání k rozdělení finančních prostředků mezi programy přeshraniční spolupráce v ČR. Za Euroregion Šumava se jednání zúčastnil předseda Euregionu, pan Libor Picka.  Jednání bylo svoláno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako účastníci jednání byly pozváni zástupci krajů a euroregionů implementující programy přeshraniční spolupráce v ČR

 

Setkání českých euroregionů

 

Dne 3.3. 3021 se uskutečnilo  online-setkání českých euroregionů. Na  programu setkání  bylo projednání možností spolupráce a založení společné organizace - Asociace euroregionů ČR. Další část setkání byla věnována Fondu malých projektů,  jak probíhá příprava na jednotlivých hranicích, jaké jsou výzvy a příležitosti příštího období.  Prezentovány byly současné zkušenosti s realizací, problémy u běžících projektů  z důvodu pandemie. Na závěr byly prezentovány příklady dobré praxe.  

 

 

Nový projekt „Veřejná linková osobní doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj“ (2020-2023)

 

Nový projekt  Evropského regionu Dunaj - Vltava„Veřejná linková osobní doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj“ (2020-2023) byl zahájen v listopadu 2020. Zabývá se nejen přeshraničními spojeními veřejné dopravy, nýbrž nově i linkami příhraničními v úzké mezioborové spolupráci s aktéry z oblasti cestovního ruchu, komunální politiky a marketingu. Dobře rozvinutá a propojená veřejná doprava byla a zůstává prioritou. Již proběhlo několik jednání tematických odborných pracovních skupin např. k přípravě na letní sezonu 2021. Bližší informace o projektu lze nalézt v přiložených prezentacích ze srpna a září 2021, jakož i na následujícím odkazu:

 

Projekt „Veřejná osobní regionální doprava v pohraničí Dolního Bavorska – Jihočeského kraje – Plzeňského kraje" dostal zelenou | evropskyregion.cz

 

 

[prvni]    2/43    [další]    [poslední]

přejít na:  Praktické odkazy


Euroregion Šumava