+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Archiv článků
Úvodní stránka » Archiv článků  


Pozvánka na 2. Bavorsko-český Business Talk

 

V příloze naleznete pozvánku Evropského regionu Dunaj-Vltava  na 2. Bavorsko-český BusinessTalk, který se koná 24.02.2021 od 14:00 hodin online. Informace o možnosti přihlášení naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

Diskuse k přípravě programového období 2021-2027

 

Dne 28. 1.2021 proběhlo formou videokonference diskusní setkání, které zorganizoval Společný sekretariát Cíle EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko  2014 - 2020. Videokonference se zúčastnili  také zástupci Euroregionu Šumava společně se svým bavorským partnerem. Ze strany řídícího orgánu  byly představeny  politické cíle  a návrh Programu pro příští programovací období - Jedná se o CP1 - Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace; CP - 2 Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik; CP 4 - Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv; ISO 1 - Specifický cíl Interreg "Lepší správa Interreg". Podrobněji byli popsány specifické cíle a plánované aktivity a navržené indikátory  v CP 4 v oblastech: Vzdělávání a Cestovní ruch, a dále v ISO 1 Lepší správa Interregu a aktivity people-to-people.

 

 

Setkání euroregionů

 

dne 2.2.2021 se uskutečnilo formou videokonference setkání euregionů. Schůzku vyvolali zástupci největšího českého  Euroregionu Nisa, který zastupoval jeho jednatel pan Mgr. Ondřej Havlíček.  Cílem bylo  podobně jako  na začátku minulého programovacího období, si s MMR na nejvyšší úrovni   vyjasnit pozici budoucích správců fondu. Programem setkání byla:

 

1) Informace k přípravě přeshraničních  programů 2021+ se zaměřením na malé projekty,

 

2) Informace o Asociace evropských hraničních regionů (AGEG / AEBR),

 

3) Informace o Asociaci euroregionů ČR (AEČR),

 

4) Plán dalších setkávání s výměnou zkušeností,

 

5) Představení jednotlivých euregionů.

 

Euregiony zdůraznili nutnost rozšířit působení Asociace euregionů v ČR a většího zastoupení v nich.

Na toto setkání  navazovala videokonference s paní ministryní pro místní rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj České republiky paní ing.  Klárou Dostálovou , kterou na poslední chvíli zastoupil její náměstek pan ing. Semerád.Na úvod setkání s paní ministryní byla ze strany Euroregionů krátce prezentována činnost jednotlivých malých/mikro/dispozičních fondů v současném období a zmíněny  pozitivní i negativní zkušenosti a návrhy pro následující období. Po představení euregionů následovala výměna zkušenosti s fondem malých projektů i s přípravou strategií. Jednotlivé Euroregiony prezentovaly počet schválených projektů, navázaná alokace, úspěchy apod. a několik postřehů ze současného období ( u většiny to byla především  špatná zkušenost se systémem MS2014+ v CZPL FMP) Byly prezentovány i návrhy změn  pro další období  programové období 2021 - 2027( společný zájem byl především  neslučovat Řídící výbory do jednoho výboru, zavést digitalizaci, zavést pravidelné společné konzultační schůzky správců a kontrolorů pro sladění výkladové praxe a předávání zkušeností atd. Ve všech programech – zavedení zjednodušeného vykazování výdajů, na které tlačí i Evropská Komise).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshranidční spolupráce ČR-BY Cíl EÚS 20+4 -2020

Ve dnech 24. – 25.11. 2020 se uskutečnilo 11. zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Videokonference zaměřená na možnosti digitalizace obcí

 

Vysokoškolský svaz pro transfer a inovace Východní Bavorsko TRIO uspořádalo pro příhraniční obce v okresech Cham, Regensburg und Freyung-Grafenou videokonferenci zaměřenou na představení praktických možností k posílení v současnosti tolik diskutované digitalizace.  Vzhledem k tomu, že Euroregion Šumava spolupracuje se svým partnerem Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn v rámci Projektu Region budoucnosti 2020 + na přípravě Strategie pro společný přeshraniční region, zúčastnili se pro inspiraci  také zástupci Euregio Šumava pro této videokonference. Digitalizace bude jedno z témat, které se budou prolínat celým spektrem vybraných prioritních oblastí této strategie.

 

 

26. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny formu Videokonference

 

13. listopadu se uskutečnilo formou videokonference  26. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. K české stejně jako německé  straně delegace patřili zástupci  jednotlivých českých a bavorských  ministerstev, generálního konzulátu ČR v Mnichově, Bavorské státní kanceláře, Bavorské reprezentace v ČR, Německého velvyslanectví v Praze, krajských úřadů Plzeňského a Jihočeského kraje, zástupci vlády Horní Falce a Horní Franky a Dolního Bavorska, hospodářských komor, zástupci Euregionů - Šumava - jihozápadní Čechy; Bavorský Les - Šumava - Dolní Inn, Egrensis,

 

 

Jednání Euroregionů v Českém Krumlově

 

24. září 2020 proběhlo v Klášterech v Českém Krumlově  jednání zástupců Euroregionu Šumava  - jihozápadní Čechy z.s.,  rakouského EUREGIA Bayerischer Wald - Böhmerwald / Regionalmanagement Mühlviertel a jihočeského EUREGIA Silva Nortica. Hlavním tématem bylo podepsání společného „ Prohlášení o záměru – euroregionální strategie Horní Rakousko – Jižní Čechy „

 

 

[prvni]    2/42    [další]    [poslední]

přejít na:  Praktické odkazy


Euroregion Šumava