+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Archiv článků
Úvodní stránka » Archiv článků  


Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

29. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci zasedalo ve dnech 21.22. listopadu v Praze, konkrétně v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Zasedání se zúčastnili také zástupci Euroregionu Šumava a to konkrétně v podskupině pro regionální rozvoj.  V rámci pracovního jednání podskupiny byla představena nová bavorská iniciativa, kterou je zřízení poradního sboru pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou. Vedoucí kanceláře tohoto poradního sboru představuje jeho úkoly, způsob práce, strukturu a cíle. Dalším důležitým tématem byl diskuse k programu INTERREG Bavorsko - Česká republika 2021-2027 včetně  fondu malých projektů, které byly během roku spuštěny. I přes všechny snahy všech zapojených aktérů, zapojených do přeshraniční spolupráce,  jsou stále ještě některé  především legislativní překážky, které dosud nemohli být překonány. Po jednání měli účastníci možnost  se účastnit komentované prohlídky skvostné Strahovské knihovny ve Strahovském klášteře.

 

EUREGIO3-Youthdays 2023

35 studentů z plzeňského sportovního gymnázia, gymnázia ve Freistadtu a gymnázia v Untergriesbachu přijalo pozvání spolkové země Horní Rakousko a EUREGIO3 a v září 2023 strávili vzrušující a pestrý týden v Europaburgu v Neumarktu ve Štýrsku. Na programu byla témata jako evropské programy mobility nebo role regionů v evropském kontextu a také skvělý volnočasový program.  Setkání organizovalo Evropské forum mládeže Neumarkt (EYFON), což je centrum setkávání a dialogu pro mladé lidi z celé Evropy.

 

Aktuální informační leták k Fondu malých projektů


2. výzva pro žádosti do Fondu malých projektu otevřena
Förderung von Kleinprojekten im Rahmen des Programms INTERREG Bayern - Tschechien 2021-2027  


V sobotu 12.8. 2023 proběhl v rámci Chodských slavností i Česko - bavorský den v Kulturním centru - Pivovaru Domažlice

Veřejnosti byly představeny úspěšné česko-bavorské projekty. Z programového období 2014–2020 bylo vybráno celkem 5 projektů, na nichž byly poutavou formou ilustrovány jednotlivé priority nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. 

V příloze najdete několik fotografií z akce.

 

Česko - bavorský den , sobota 12.8. 2023 , 9.00 - 17.00 Kulturní centrum - Pivovar Domažlice

Vážené dámy, vážení pánové,

 

rádi bychom vás pozvali na Česko-bavorský den. Výroční informační akce našeho programu se uskuteční dne 12. srpna 2023 v Domažlicích v Kulturním centru – Pivovar Domažlice během Chodských slavností, jednoho z nejstarších folklórních festivalů v Česku.

 

Veřejnosti chceme představit úspěšné česko-bavorské projekty. Z programového období 2014–2020 jsme vybrali celkem 5 projektů, na nichž chceme poutavou formou ilustrovat jednotlivé priority nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. Konkrétně se jedná o tyto projekty:

·        ARCHAEOPLANT - výzkum identifikace rostlin pomocí umělé inteligence,

·        Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice,

·        Magisterské studium umělé inteligence a Data Science,

·        Zlatá stezka - síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“,

·        Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí.

 

Dále bude pro veřejnosti přístupný projekt Muzeum společného dědictví regionu Domažlice - Furth im Wald nacházející se přímo v prostorách centra.

 

Pro návštěvníky bude také připravena celá řada doplňkových aktivit. Zmínit můžeme například kolo štěstí, hudební vystoupení Pošumavské dudácké muziky či ochutnávky rohozenských koláčů.

Na akci nemohou chybět ani oblíbení maskoti Václav a Leopold.

 

Těšíme se na setkání v Domažlicích.

 

Gemeinsames Sekretariat l Společný sekretariát
INTERREG Bayern – Česko 2021–2027

Regierung von Oberfranken
Sachgebiet 20 GS
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth

gs-by-cz@reg-ofr.bayern.de

INTERREG by-cz.eu

 

 

3. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů

 Podpora malých projektů je v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 možná v následujících tématických oblastech:

  • Vzdělávání
  • Kultura a udržitelný cestovní ruch
  • People-to-people

 Jako malé projekty jsou definována opatření, jejichž celkové náklady na bavorské a české straně nepřesahují 30.000 € v oblasti vzdělávání a people-to-people, resp. 50.000 € v oblasti kultury a cestovního ruchu. Regulérní dotační sazba činí max. 80% celkových uznatelných výdajů.

3. výzva k předkládání malých projektů bude otevřena od 14.5.2024 do 18.7.2024.

Začátek realizace projektů je možný až po schválení žádosti Regionálním řídícím výborem, který se bude konat 1.10.2024.

 

Upozorňujeme na povinnost konzultace záměru / žádosti s kontaktními osobami.

Všechny potřebné dokumenty a informace v českém jazyce naleznete na stránkách

https://www.by-cz.eu/cs/program/male-projekty/

Kontaktní osoby Česko:

Kancelář Stachy,  Stachy 422,  384 73 Stachy

 Pavla Nývltová

 +420 380 425 716, +420 602 773 644                                       

 pavla.nyvltova@euregio.cz

 

 Jitka Kubeláková

 +420 380 120 264, +420 602 773 644

 jitka.kubelakova@euregio.cz

                                                                                                      

 Kancelář Běšiny,  Běšiny 150,  339 01 Klatovy

 Michal Handschuh

 +420 602 439 809

 michal.handschuh@euregio.cz

 

 Ansprechpartner Bayern:                                                

 Büro Freyung, Kolpingstraße 1, 94078 Freyung 

Dana Biskup                                                                    

 +49 171 1060118             

 d.biskup@euregio-bayern.de                                 

 

 Daniel Schachtner                                                        

 +49 170 2263573                                                            

 d.schachtner@euregio-bayern.de                        

 

 Veronika Tůmová                                                                         

 +49 152 26704645                                                                          

 v.tumova@euregio-bayern.de                                                                                                         

 
                              

 

 

[prvni]    2/53    [další]    [poslední]

přejít na:  Praktické odkazy


Euroregion Šumava