+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dispoziční fond

Termín vyhlášení 8. výzvy: 3. 6. 2019 Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 23. 10. 2019 do 14:00 hod. Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 27. 11. 


Členové EUREGIA Bayerischer Wald-Böhmervald-Unterer Inn odsouhlasili členství českých a rakouských kolegů

Na valné hromadě v německém Deggendorfu se dne 20. 5. 2019 udála významná skutečnost.

 

Valná hromada schválila vzájemné členství jednotlivých částí Euroregionu

Dne 14. 5. 2019 se v prostorách Horského klubu v Kašperských Horách uskutečnilo nejprve zasedání předsednictva a poté valné hromady Euroregionu Šumava. Valné hromady se účastnilo 46 členů, což znamenalo nadpoloviční většinu a její usnášeníschopnost. 

 

Jak vidí budoucnost příhraničního regionu čeští a němečtí studenti?

Ve středu 10. dubna 2019 se v bavorském Pasově, konkrétně v gymnáziu Leopoldinum, konalo druhé mládežnické fórum na téma „Náš společný region“, které je součástí tříletého projektu „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“ financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

 

Předsednictvo jednalo o činnosti Euroregionu

Ve středu 20. března 2019 se v degustovně Měšťanského pivovaru Strakonice konalo zasedání předsednictva Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy, z. s.

 

2. setkání Řídícího grémia projektu Region budoucnosti 2020+

Ve středu 6. února 2019 se v zasedací místnosti kanceláře Administrace dispozičního fondu ve Stachách podruhé sešlo grémium projektu Region budoucnosti Bavorský les – Šumava 2020+, aby projednalo uskutečněné i plánované aktivity. 

 

Informace pro členská města a obce - statistika 2018
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s. 
nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy 
IČ: 47261102
Počet členů: 89, Koeficient: 1,13
 


starší příspěvky 


Akce regionu
  • 28. 6. - 30. 6. 2019 - Výhledy 2019 - folklorní slavnosti, Klenčí pod Čerchovem

    www.klenci.cz


Praktické odkazy
Euroregion Šumava