+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Členství v Euroregionu
Úvodní stránka » O NÁS  » Členství  

Výhody členství v Euroregionu Šumava

  • obcím poskytujeme úplný informační servis - rozšířením jednatelství a propojením s Regionální rozvojovou agenturou Šumava ve Stachách došlo ke zdokonalení informačního servisu pro členské obce,
  •  obcím jsou dodávány informace o aktuálních otázkách z činnosti Euroregionu Šumava, dále informace o připravovaných oblastech a kritériích v projektech Phare CBC, INTERREG IIIA v letech 2004-2006 a v současné době pro Cíl 3 na období 2007-2013,
  •  dále nabízíme zprostředkování prvotních kontaktů pro zájemce o přeshraniční spolupráci mezi obcemi na bavorské, rakouské a české straně (přeshraniční spolupráce je nutná pro čerpání z programu INTERREG IIIA)
  •  prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Šumava technickou pomoc při podávání nejrůznějších projektů a dále poradenství v oblastech přípravy, samotného průběhu a vyhodnocení projektu,
  •  pomoc prostřednictvím komisí Euroregionu Šumava, a to v oblastech cestovního ruchu, hospodářského a regionálního rozvoje, v oblatech školství a kultury, ekologie a životního prostředí a zemědělství a lesnictví,
  •  reprezentace celého regionu na veletrzích, propagačních materiálech,
  •  více aktuálních informací najdete na www.euregio.cz

 
Jak se stát členem Euroregionu Šumava

Obce a města:

Členem Euroregionu Šumava je možné se stát schválením vstupu do Euroregionu na zastupitelstvu obce/města a následném podání žádosti o vstup do ERN. Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě Euroregionu Šumava, která se koná vždy jednou za rok na jaře. Členský poplatek činí 3 Kč na obyvatele.

Právnické osoby:

Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě. Členský příspěvek pro právnické osoby je 5000 Kč / rok.              


Euroregion Šumava