+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Členství v Euroregionu
Úvodní stránka » O NÁS  » Členství  

Výhody členství v Euroregionu Šumava

  • obcím poskytujeme úplný informační servis
  • obcím jsou dodávány informace o aktuálních otázkách z činnosti Euroregionu Šumava, dále informace o připravovaných oblastech a kritériích v projektech Phare CBC, INTERREG IIIA v letech 2004-2006, pro Cíl 3 v období 2007-2013 a v současné době o Programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  • dále nabízíme zprostředkování prvotních kontaktů pro zájemce o přeshraniční spolupráci mezi obcemi na bavorské, rakouské a české straně 
  • více aktuálních informací najdete na www.euregio.cz

 
Jak se stát členem Euroregionu Šumava

Obce a města:

Členem Euroregionu Šumava je možné se stát schválením vstupu do Euroregionu na zastupitelstvu obce/města a následném podání žádosti o vstup do ERN. Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě Euroregionu Šumava, která se koná vždy jednou za rok na jaře. Členský poplatek činí 3 Kč na obyvatele a rok.

Právnické osoby:

Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě. Členský příspěvek pro právnické osoby je 5000 Kč / rok.              


Euroregion Šumava