+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
600 let přenesení Madony Loučim - Neukirchen b. Hl. Blut - tak zní nejen název projektu, se kterým se obec Loučim uchází o dotaci z Dispozičního fondu. V tomto duchu bylo pojato jubilejní poutní procesí poutníků nejen z Neukirchenu, ale z celého hraničního regionu z Čech i Bavorska.

9.listopadu,  tedy sobotu před svátkem sv. Martina, tak jak je historicky zdokumentováno, se konala poutní procesí, a tato socha v originální podobě byla přenesena z Neukirchenu b. Hl. Blut zpět na místo svého původu do Loučimi.  

 

Zástupci Euregia byli pozváni na Výroční informační akci v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020, která se konala 7. listopadu v budově Vlády Horní Falce v Regensburgu.

 

V zahajovacím proslovu pana Matthiase Herdericha, vedoucího Řídícího orgánu Programu zaznělo, že také díky podpoře z tohoto programu dosáhl náš příhraniční  region hospodářského pokroku, z jednoho kdysi nejchudšího regionu se  stal prosperující  a velmi úspěšný region.  Mezi nejúspěšnějšími projekty jmenoval : Zlatou stezku a také  Přeshraniční centrum záchranné služby.  Je nutné nejen moci přejít hranice,ale především překonat překážky, které jsou s hraniční linií spojení a zároveň  uvažovat dál přes hranice.  Nadále zůstává důležité odbourávání jazykové bariery.

 

 

Zástupci Euregia se zúčastnili 25 .zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci, která se konala ve nech 5. a 6. listopadu 2019 v Železné Rudě.

Na zasedání zaznělo, že česko-bavorské vztahy jsou na vynikající úrovni, ale i to že je nutné, aby oba státy nalezly soulad mezi prorůstovou hospodářskou politikou a klimatickou politikou a byly schopné na této úrovni konstruktivně v rámci EU spolupracovat. Byla též připomenuta výročí roku 2019  - 30. výročí pádu železné opony i 30 let existence Bavorského zastoupení v Praze.

 

25 let výročí Eschlkamského přeshraničního turistického programu

 

Josef Altman, dlouholetý  iniciátor a realizátor příhraničního turistického  programu městyse Eschlkam ve spolupráci  městysem  Všeruby a městem  Kdyně představil na Horské Chatě na Hohen Bogenu svoji knihu "Hinüber und Herüber", ve které zaznamenal svoje nejúspěšnější přeshraniční turistické akce za svého působení v turistické informační kanceláři v Eschlkamu.

 

 

Partnerská města Janovice nad Úhlavou a Arrach oslavili svoje desetileté výročí dobrého partnerství.

 

Na pozvání starosty bavorské obce Arrach  Josefa Schmidta přijela do Arrachu delegace zastupitelů v čele s panem starostou Michaelem Linhartem  z Janovic nad Úhlavou, aby společně se zastupiteli z Arrachu oslavili 10 let aktivního partnerství.  Obce mají podobný počet obyvatel a jsou od sebe vzdálené 30 km. Netradiční, ale srdečné setkání bylo zahájeno turnajem v minigolfu ve smíšených  Janovicko-Arrašských týmech. 

 

Akční spolek Královský hvozd/Aktionsbüdnis Künisches Gebirge má nový fotokalendář 2020

 Dne 18. 10. se ve Waldschmidtově domu v Eschlkamu konala  prezentaci bavorsko-českého fotokalendáře 2020 a vernisáž fotovýstavy  z poznávacích cest podél bavorsko-české hranice. V rámci zrcadlového projektu Akčního sdružení Královský Hvozd a DSO Úhlava - Rodinný život po obou stranách hranice - byly zorganizovány 4 přeshraniční poznávací cesty pro lepší poznání našich sousedů. Projekt byl finančně podpořen z Dispozičního fondu Bavorský les a Šumava v rámci evropského přeshaničního programu.

 

 

 

Setkání na Třístoličníku

5. 10. 2019 se na Třístoličníku uskutečnila akce k výročí pádu Železné opony. Ač počasí nebylo nejideálnější a výhledy jsme si mohli jenom domýšlet, sešli se účastníci z Česka, Bavorska i Rakouska. Nálada byla příjemná, jako vždy při podobných akcích. Setkání se účastnili turisté, starostové, zástupci Euregia i dalších úřadů.

 


starší příspěvky 


Akce regionu
  • Projekty do Dispozičního fondu podávejte do 23. 10. 2019

    Podrobnosti ZDE


Praktické odkazy
Euroregion Šumava