+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Poděkování

Euroregion Šumava přeje upřímnou soustrast rodině pana Mgr. Pavla Faschingbauera, člověka, který se tolik zasadil o přeshraniční spolupráci. Patří mu za to velké a upřímné poděkování. Vzpomínáme na něj.

 

25.3.2021 se zástupci Euroregionu zúčastnili online diskusního setkání: Přeshraniční spolupráce bourá hranice.

Tuto konferenci pořádal portál  EURACTIV.cz ve spolupráci s vydavatelstvím Economia v rámci projektu Proměny českých regionů, a to za podpory DG REGIO Evropské komise. Debata byla určena zástupcům odpovědných orgánů národní i regionální správy a místních samospráv, důležitých výzkumných a odborových organizací, neziskového sektoru apod.

V diskusního setkání vystoupili: Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce; MMR ČR, Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu; Jan Přibáň, vedoucí Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje; Jan Návara, vedoucí Odboru evropských záležitostí Jihočeského kraje; Petr Osvald, zmocněnec primátora města Plzeň pro záležitosti EU.  Po skončení úvodních vstupů následovala  moderovaná diskuse. Jednání se zúčastnili také zástupci Euroregionu - Michal Handschuh a Jana Dirriglová.

 

Finanční prostředky mezi programy přeshraniční spolupráce v ČR jsou rozděleny

11.3. 2021 proběhlo online jednání k rozdělení finančních prostředků mezi programy přeshraniční spolupráce v ČR. Za Euroregion Šumava se jednání zúčastnil předseda Euregionu, pan Libor Picka.  Jednání bylo svoláno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako účastníci jednání byly pozváni zástupci krajů a euroregionů implementující programy přeshraniční spolupráce v ČR

 

Setkání českých euroregionů

 

Dne 3.3. 3021 se uskutečnilo  online-setkání českých euroregionů. Na  programu setkání  bylo projednání možností spolupráce a založení společné organizace - Asociace euroregionů ČR. Další část setkání byla věnována Fondu malých projektů,  jak probíhá příprava na jednotlivých hranicích, jaké jsou výzvy a příležitosti příštího období.  Prezentovány byly současné zkušenosti s realizací, problémy u běžících projektů  z důvodu pandemie. Na závěr byly prezentovány příklady dobré praxe.  

 

 

Nový projekt „Veřejná linková osobní doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj“ (2020-2023)

 

Nový projekt  Evropského regionu Dunaj - Vltava„Veřejná linková osobní doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj“ (2020-2023) byl zahájen v listopadu 2020. Zabývá se nejen přeshraničními spojeními veřejné dopravy, nýbrž nově i linkami příhraničními v úzké mezioborové spolupráci s aktéry z oblasti cestovního ruchu, komunální politiky a marketingu. Dobře rozvinutá a propojená veřejná doprava byla a zůstává prioritou. Již proběhlo několik jednání tematických odborných pracovních skupin např. k přípravě na letní sezonu 2021. Bližší informace o projektu lze nalézt v přiložených prezentacích ze srpna a září 2021, jakož i na následujícím odkazu:

 

Projekt „Veřejná osobní regionální doprava v pohraničí Dolního Bavorska – Jihočeského kraje – Plzeňského kraje" dostal zelenou | evropskyregion.cz

 

 

Pozvánka na 2. Bavorsko-český Business Talk

 

V příloze naleznete pozvánku Evropského regionu Dunaj-Vltava  na 2. Bavorsko-český BusinessTalk, který se koná 24.02.2021 od 14:00 hodin online. Informace o možnosti přihlášení naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

Diskuse k přípravě programového období 2021-2027

 

Dne 28. 1.2021 proběhlo formou videokonference diskusní setkání, které zorganizoval Společný sekretariát Cíle EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko  2014 - 2020. Videokonference se zúčastnili  také zástupci Euroregionu Šumava společně se svým bavorským partnerem. Ze strany řídícího orgánu  byly představeny  politické cíle  a návrh Programu pro příští programovací období - Jedná se o CP1 - Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace; CP - 2 Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik; CP 4 - Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv; ISO 1 - Specifický cíl Interreg "Lepší správa Interreg". Podrobněji byli popsány specifické cíle a plánované aktivity a navržené indikátory  v CP 4 v oblastech: Vzdělávání a Cestovní ruch, a dále v ISO 1 Lepší správa Interregu a aktivity people-to-people.

 

 


starší příspěvky 


Akce regionu
  • Koronavir - možnost prodloužení projektů DF.

    Více zde.

  • Žádosti do Dispozičního fondu podávejte v prodlouženém termínu do 15.10.2020

    Podrobnosti ZDE


Praktické odkazy
Euroregion Šumava