+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
AKTIVITY EUROREGIONU
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU  


Dne 14.6.2022 se uskutečnila Valná hromada partnerského EUREGIA Bayerischer Wald - Böhmerwald- Regionalmanagement Mühlviertel

Valné hromady se zúčastnili také zástupci Euregia Šumava - jihozápadní Čechy. Od vzájemného členství v roce 2019 se spolupráce zintenzivnila. Zástupci se schází nejen v on-line schůzkách, ale využívají i prezenčních možností k vzájemnému setkávání.   Společně s bavorským partnerským  Euregiem  byl vytvořen Euregio3-Team, který v uplynulém období řešil nové webové stránky, pořízení nového loga, vydával společný Zpravodaj 3 zemí.

 

Proběhlo dvoudenní síťovací setkání muzeí a galerií

EUREGIO Bavorský les - Šumava - Dolní Inn pozvalo muzea z Bavorska a České republiky do Chamu na dvoudenní výměnný pobyt ve dnech 24. a 25. května 2022. Téměř 30 účastníků z obou stran bavorsko-české hranice se sešlo v hotelu am Regenbogen, aby se v rámci síťového setkání vzájemně poznali a inspirovali se zkušenostmi svých kolegů.

 

Pozvánka pro obce a města na cestu po Dolním Bavorsku na téma smart city technologie

Pozvánku  naleznete v příloze. Přihlásit se můžete na: emailu: sarka.kuthanova@chpk.cz do 10. 06. 2022

 

Pozvánka na 3. on-line setkání v rámci přeshraničním projektu pro muzea galerie v bavorsko-českém příhraniční

Srdečně zveme zástupce muzeí a galerií na on-line setkání setkání, které se uskuteční  22.6. od 13.00 hodin

Pozvánku a další informace naleznete v príloze.

 

 

Valná hromada Euregia Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn

20. května se zástupci Euroregionu Šumava zúčastnili Valné hromady partnerského Euregia Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer  Inn.

Pozvánku přijala také Melanie Huml, státní ministryně pro Evropské záležitosti a zahraničí Bavorska.

 

Pozvánka na síťovací setkání v rámci projektu muzea&sítě - bavorský les&sumava

 Srdečně zveme zástupce muzeí a galerií na síťovací setkání setkání, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5. 2022 v Chamu. 

Pozvánku a další informace naleznete v príloze.

 

 

14.4. se v Domažlicích sešla Rada Euregio3

V Kulturním centru Pivovar v Domažlicích se sešla Rada Euregio 3, která je tvořena předsedy Euroregionů Šumava, Bavorský les a Mühlviertel

Jednání se kromě Ing. Libora Picky, předsedy Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy a zemského radního Sebastiana Grubere, předsedy Euregia Bayerischer Wald - Böhmerwald - Untererer Inn, zúčastnili také zástupci rakouského partnerského Euregia Bayerischer Wald - Böhmerwald - Regionalmanagemant Mühlviertel a další zaměstnanci. Účastníky srdečně přivítal pan JUDr. Zdeněk Novák, starosta města spolu s místostarostou, panem Bc. Stanislavem Antošem. Hlavním obsahem rozhovorů byly možnosti, přidaná hodnota a úkoly spojené s případným založením trojstranného ESUS (Evropského seskupení pro územní spolupráci a také příprava oslavy 30. jubilea založení Euroregionu v roce 2023.

 

 


  1/32    [další]    [poslední]         přejít na:  Euroregion Šumava