+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
AKTIVITY EUROREGIONU
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU  


1. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů otevřena

Die Förderung von Kleinprojekten ist im Rahmen des Programms INTERREG Bayern – Tschechien 2021-2027 in folgenden Themenbereichen möglich:

Podpora malých projektů je v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 možná v následujících tématických oblastech:

·         Bildung / Vzdělávání

·         Kultur und nachhaltiger Tourismus / Kultura a udržitelný cestovní ruch

·         people-to-people

Als Kleinprojekte werden solche Maßnahmen definiert, deren Gesamtkosten auf bayerischer und tschechischer Seite nicht mehr als 30.000 € in den Bereichen Bildung und People-to-people bzw. nicht mehr als 50.000 € im Bereich Kultur und nachhaltiger Tourismus betragen. Der reguläre Fördersatz beträgt maximal 80 % der gesamten förderfähigen Ausgaben.

Jako malé projekty jsou definována opatření, jejichž celkové náklady na bavorské a české straně nepřesahují 30.000 € v oblasti vzdělávání a people-to-people, resp. 50.000 € v oblasti kultury a cestovního ruchu. Regulérní dotační sazba činí max. 80% celkových uznatelných výdajů.

 

1. Aufruf zum Einreichen von Anträgen aus dem Kleinprojektefonds: / 1. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů:

28.08.2023 15.00 pm -  17.10.2023 15:00 pm

 

Alle notwendigen Dokumente und Informationen in deutscher Sprache finden Sie auf unter:

www.by-cz.eu/programm/kleinprojekte/

 

Všechny potřebné dokumenty a informace v českém jazyce naleznete na stránkách

 

www.by-cz.eu/cs/program/malé-projekty/

 

Ansprechpartner Bayern:                       

Dana Biskup                                                                    

+49 171 1060118             

d.biskup@euregio-bayern.de                                 

 

Daniel Schachtner                                                        

+49 170 2263573                                                            

d.schachtner@euregio-bayern.de                        

 

Veronika Tůmová                                                                         

+49 152 26704645                                                                          

v.tumova@euregio-bayern.de                                                                                                            

Büro Freyung:                                                                                                               

Kolpingstraße 1                                                                             

94078 Freyung                                

                                                                                                              

Kontaktní osoby Česko:

Michal Handschuh

+420 602 439 809

michal.handschuh@euregio.cz

 

Pavla Nývltová

+420 380 425 716, +420 602 773 644                                       

pavla.nyvltova@euregio.cz

 

Jitka Kubeláková

+420 380 120 264, +420 602 773 644

jitka.kubelakova@euregio.cz

                                                                                                              

Kancelář Běšiny:                                            

Běšiny 150

339 01 Klatovy

 

Kancelář Stachy:

Stachy 422

384 73 Stachy

 

 

 

 

 

V sobotu 12.8. 2023 proběhl v rámci Chodských slavností i Česko - bavorský den v Kulturním centru - Pivovaru Domažlice

Veřejnosti byly představeny úspěšné česko-bavorské projekty. Z programového období 2014–2020 bylo vybráno celkem 5 projektů, na nichž byly poutavou formou ilustrovány jednotlivé priority nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. 

V příloze najdete několik fotografií z akce.

 

30 let EUREGIO3: Slavíme 30 let přeshraniční spolupráce v našem regionu tří zemí!

 

V zakládajícím městě EUREGIONU, v Českém Krumlově, slavíme 30 let euregionální spolupráce v srdci Evropy: společně jsme dosáhli mnoha úspěchů: společné jazykové a vzdělávací projekty, partnerství obcí, spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury, podnikání, sociálních věcí atd. - obce, spolky, univerzity a výzkumné instituce, školy a instituce občanské společnosti spolupracují napříč hranicemi a vytvářejí skutečnou pospolitost.

Společně. Dále. Růst.  - To je motto EUREGIO3 v regionu tří zemí Česká republika-Rakousko-Německo - a to je podle tří předsedů EUREGIÍ předsedkyní Gabriele Lackner-Strauss, krajského rady Libora Picky a okresního  zemského rady Sebastiana Grubera také poslání pro příštích 30 let: "S radostí se ohlížíme za tím, čeho jsme dosáhli, a rádi bychom spolupráci dále prohlubovali a společně pracovali na nejdůležitějších otázkách pro region v budoucnosti."

 

30 let EUREGIO3

Podrobné informace naleznete v přiloženém programu. 

 

Valná hromada Euroregionu Šumava

Vážení členové Euroregionu Šumava,

srdečně Vás  zveme na Valnou hromadu Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy, z.s., která se koná v pátek 14.4.2023 od 11.00 hodin v  přednáškovém sálu Environmentálního centra v Železné Rudě. V příloze naleznete pozvánku.

V letošním roce se jedná o volební Valnou hromadu. Žádáme Vás  o hojnou účast, aby byla zajištěna usnášeníschopnost.

 

Velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání.

 

 

30 JAHRE EUREGIO3 - 30 LET EUREGIO3

 

Pátek 12. května 2023 od 14.00 hodin, Městské divadlo Český Krumlov

 

Adresse:

Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov

Nach dem Motto „ZUSAMMEN. WEITER. WACHSEN.“ dürfen wir Sie zu unserer Jubiläumsfeier „30 Jahre EUREGIO3“ einladen. 30 Jahre Erfolgsgeschichte – 30 Jahre Zusammenarbeit und ZUSAMMEN. WEITER. WACHSEN. in der Dreiländerregion. 

Im wunderschönen Ambiente des Stadttheaters in der EUREGIO-Gründungsstadt Český Krumlov erwartet Sie ein interessantes Programm aus Vergangenheit und Zukunft. Wir freuen uns Sie als Ehrengäste begrüßen zu dürfen.

Dle hesla "SPOLEČNĚ. DÁLE. RŮST."  bychom Vás rádi  pozvali na oslavu našeho  výročí "30 let EUREGIO3. " 30 let  úspěšné historie – 30 let spolupráce a SPOLEČNĚ. DÁLE. RŮST. v regionu tří zemí. V krásném prostředí Městského divadla v Českém Krumlově, zakládajícím městě EUREGIA, na Vás čeká zajímavý program z minulosti i budoucnosti. Těšíme se, že Vás budeme moci přivítat jako čestné hosty.

 Merken Sie sich bitte diesen Termin vor – 30 Jahre EUREGIO3 würden wir gerne mit Ihnen feiern. Poznamenejte si prosím toto datum – 30 let EUREGIO3  bychom rádi oslavili s Vámi.

 

Freundliche Grüße aus der Dreiländerregion / Přátelské pozdravy z regionu tří zemí

 

EUREGIO3 -Vorsitzende/EUREGIO3-předsedové

LAbg. a.D. KommR Gabriele Lackner-Straus /  Bezirksrat Ing. Libor Picka / Landrat Sebastian Gruber.

Bývalá poslankyně Gabriele Lackner-Straus /  Člen rady Plzeňského kraje Ing. Libor Picka / Okresní zemský rada Sebastian Gruber.

 

 

 

Zpravodaj tří zemí

V příloze si můžete přečíst nové vydání Zpravodaje tří zemí.

 


  1/34    [další]    [poslední]         přejít na:  Euroregion Šumava