+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
AKTIVITY EUROREGIONU
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU  


Přeshraniční veřejná doprava

Upozornění na zahájení provozu české rekreační dopravy v česko-bavorském pohraničí (především u hranic s Dolním Bavorskem a okresem Cham):

 

Euroregio3 vyzývá k účasti v evropských volbách

Společné evropské hodnoty, jako je svoboda, demokracie a mír, jsou vůdčím principem a nadějí pro více než 445 milionů lidí žijících v Evropě. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 mají všichni oprávnění voliči možnost svým hlasem přispět k utváření budoucnosti Evropy.

 

30. 4. 2024 zasedal Regionální řídící výbor

Regionální řídící výbor pro malé projekty EUREGIO Bavorský les - Šumava - Dolní  a Euroregionu Šumava  zasedal dne 30.04.2024 v Muzeum skla Frauenau.  Hlavním bodem programu bylo projednání projektů podaných v rámci 2. výzvy do 05.03.2024 a seznámení se s aktuálním stavem realizace Fondu malých projektů. Správci FMP představili jednotlivé projekty, které byly všechny schváleny.

 

EUROREGION ŠUMAVA PŘEDAL V PLZNI PŘEDSEDNICTVÍ V ASOCIACI ČESKÝCH EUROREGIONU

Ve dnech 25.-26.ledna 2024 se sešla Asociace Euroregionů ČR v Plzni. Setkání zorganizoval dosavadní předsedající Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy. Akce v Plzni se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda ER a radní Plzeňského kraje Libor Picka a manažer pro přeshraniční spolupráci Michal Handschuh.

 

Zpravodaje z tří zemí

Letošní druhé vydání Zpravodaje z tří zemí je připraveno pro naše členské obce a města a další příznivce Euroregionu. Zpravodaje budou v nejbližší době rozeslány. V případě dalšího zájmu budou k dispozici v kanceláři v Běšinech nebo si zpravodaj  můžete stáhnout  elektronické podobě

 

Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

29. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci zasedalo ve dnech 21.22. listopadu v Praze, konkrétně v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Zasedání se zúčastnili také zástupci Euroregionu Šumava a to konkrétně v podskupině pro regionální rozvoj.  V rámci pracovního jednání podskupiny byla představena nová bavorská iniciativa, kterou je zřízení poradního sboru pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou. Vedoucí kanceláře tohoto poradního sboru představuje jeho úkoly, způsob práce, strukturu a cíle. Dalším důležitým tématem byl diskuse k programu INTERREG Bavorsko - Česká republika 2021-2027 včetně  fondu malých projektů, které byly během roku spuštěny. I přes všechny snahy všech zapojených aktérů, zapojených do přeshraniční spolupráce,  jsou stále ještě některé  především legislativní překážky, které dosud nemohli být překonány. Po jednání měli účastníci možnost  se účastnit komentované prohlídky skvostné Strahovské knihovny ve Strahovském klášteře.

 

EUREGIO3-Youthdays 2023

35 studentů z plzeňského sportovního gymnázia, gymnázia ve Freistadtu a gymnázia v Untergriesbachu přijalo pozvání spolkové země Horní Rakousko a EUREGIO3 a v září 2023 strávili vzrušující a pestrý týden v Europaburgu v Neumarktu ve Štýrsku. Na programu byla témata jako evropské programy mobility nebo role regionů v evropském kontextu a také skvělý volnočasový program.  Setkání organizovalo Evropské forum mládeže Neumarkt (EYFON), což je centrum setkávání a dialogu pro mladé lidi z celé Evropy.

 


  1/35    [další]    [poslední]         přejít na:  Euroregion Šumava