+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
AKTIVITY EUROREGIONU
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU  


Spolupráce muzeí na 2. síťovacím setkání

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy pozval zástupce muzeí a galerií na dvoudenní síťovací setkání  se svými bavorskými kolegy.  Ve dnech 7. - 8. listopadu se sešlo v Sušici téměř 50 účastníků z obou stan česko-bavorské hranice. Účastníky přivítal Mgr. Josef Hais, ředitel Muzea Šumavy a PhDr. Jan Lhoták, zastupitel města Sušice.  První den probíhaly prezentace z řad zástupců muzeí i dalších zúčastněných institucí na  k následujícím tématům:

 

4 on-line setkání v rámci projektu muzea&sítě - bavorský les&sumava

Dne 13. 12. se uskuteční 4. on-line setkání v rámci projektu muzea&sítě-bavorský les&sumava. V příloze naleznete pozvánku. 

 

Zrušení konání Valné hromady

Vážení členové  Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy,

 

 Valná hromada i zasedání Předsednictva, které bylo  naplánovaná na 2.12. 2022  Železné Rudě  v  prezenční  formě, se konat nebude!!!

 

Důvodem je  nízká potvrzená účast na řádnou Valnou hromadu,  nastala  i řada změn ve vedení členských obcí. Záměrem je uspořádat řádnou a volební valnou hromadu již v průběhu března příštího roku. Těšíme se tedy na setkání v prezenční formě v termínu, kdy už bude možné informovat o možnostech podpory přeshraniční spolupráce z Fondu malých projektů.

 

 

 

2. prosince 2022 se koná Valná hromada Euroregionu

V pátek, 2. prosince od 10.30 hod se koná Valná hromada Euroregionu Šumava. Místo konání je přednáškový sál Enviromentálního centra v Železné rudě. Před konáním Valné hromdy se od 9.30 setká Předsednictvo Euroregionu Šumava. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu. Srdečně zveme všechny členy. 

 

Přeshraniční spolupráce v politickém programu na spolkové úrovni

Političtí představitelé regionu byli velmi potěšeni návštěvou státní tajemnice Juliane Seifertové ze Spolkového ministerstva vnitra a vnitřních záležitostí(BMI).

S cílem podporovat a propagovat přeshraniční regionální spolupráci ve všech německých příhraničních regionech je již delší dobu navázán kontakt s příslušným oddělením v Berlíně.

 

Společně plánovat budoucnost: Rada EUREGIO3 podepsala Memorandum of Understanding

Na svém třetím setkání v roce 2022 podepsali předsedové rady EUREGIO3 společně vypracované Memorandum of Understanding, které je po obsahové a organizační stránce dalším krokem k hlubší a intenzívnější spolupráci

 

5. BAVORSKO-ČESKÝ DEN PRO FIRMY SPOLEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ REGION ČESKO-BAVORSKO

Přeshraniční investování – využití moderních finančních nástrojů – úspěšné vedení společnosti do budoucnosti 

Bavorsko-český den pro firmy je etablovanou platformou pro přeshraniční a mezioborová propojení a nové kooperace, z níž vzešlo již mnoho úspěšných obchodních vztahů.

Kromě další podpory obchodní spolupráce budou na 5. Bavorsko-českém dni pro firmy představeny a objasněny především finanční nástroje pro podnikové investice a individuální strategie financování. Ty jsou na obou stranách hranice v některých případech odlišné.

 


[prvni]    2/34    [další]    [poslední]         přejít na:  Euroregion Šumava