+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Čeští a němečtí studenti hodnotili region Bavorský les - Šumava
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Vybraní němečtí a čeští studenti několika gymnázií se v rámci projektu Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+ setkají celkem na čtyřech mládežnických fórech, kde budou diskutovat o možnostech rozvoje společného regionu.

Ve středu 12. prosince se v sušickém gymnázium uskutečnilo první fórum, kterého se účastnilo celkem 35 studentů z českých Gymnázií Sušice, Klatovy, Strakonice, Plzeň a Plasy a německých gymnázií Comenius Gymnasium a Robert-Koch Gymnasium Deggendorf a Gymnasium Zwiesel. Veronika Tůmová, manažerka školních kooperací, představila pomocí prezentace rozsáhlou činnost EUREGIA Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, Regionalmanagementu Mühlviertel a Euroregionu Šumava-jihozápadní Čechy a aktuální projekt Region budoucnosti 2020+. Hostem fóra byl Florian Birner z Univerzity Regensburg, který představil aktivity Česko-bavorské vysokoškolské agentury, která je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy. Agentura finančně podporuje např. studijní pobyty, jazykové kurzy, exkurze, granty, společnou přípravu projektů nebo konference a nabízí širokou síť kontaktů.

Během odpoledního workshopu se studenti rozdělili do čtyř skupin, ze kterých tři byly smíšené, jedna ryze česká. Jejich úkolem bylo probrat a zaznamenat nápady na budoucí rozvoj regionu Bavorský les - Šumava. Bylo zajímavé sledovat, jak jsou debaty různorodé a jak se prolínají české a německé myšlenky. Studenti pozitivně vnímají přírodu, zejména Národní parky Bavorský les a Šumava, spolupráci při ochraně přírody nebo při řešení problému s kůrovcem, dobré značení turistických tras (i přes to, že na německé straně není české značení kompletní), společnou kulturu, zejména gastronomii, historii a tradici ve výrobě skla, otevřenou hranici a vzájemnou spolupráci především v podobě výměnných pobytů studentů. Dále připomínali mnoho převzatých slov z němčiny, které usnadňují porozumění mezi národy. Z českého pohledu jazykové znalosti češtiny u německých sousedů chybí a to může být jeden z důvodů, který má za následek malý zájem o sousední zemi. Mezi slabými stránkami byl zmíněn nedostatek pracovních sil obecně, zejména doktorů, který se týká obou zemí. Čeští lékaři odcházejí za lepšími finančními podmínkami do Německa, němečtí lékaři např. do USA. Špatná situace je podle nich také v oblasti dopravy - především železniční spojení by mělo být pravidelnější a lépe na sebe navazovat, vylepšit by potřebovali i některé místní komunikace spojující oba regiony. Skupinka českých studentů hodnotila lepší avšak dražší volnočasové vyžití v Německu a přála by si také, aby do Česka přijíždělo více německého obyvatelstva. Uvítala by více hodin němčiny v českých školách a češtiny v německých. Situace prý není špatná, avšak prioritou je stále angličtina. Do budoucna považují studenti za důležité zejména znalost obou jazyků, kvalitní vzdělávání, přičemž němečtí studenti by ocenili více informací o České republice i zemích bývalého východního bloku, podporu výměny mládeže a další společné projekty v oblasti kultury, ochrany životního prostředí, infrastruktury a turismu.

Fórum se vedlo v německém jazyce a čeští studenti tak ukázali, jak dobrými znalostmi němčiny disponují. Studenti také prokázali, že mají povědomí o svém regionu, který jim není lhostejný. O Česko-německé vztahy je třeba kvůli nelehkým dějinám na obou stranách intenzivně pečovat a fórum ukázalo, že je důležité a smysluplné začít už od mladého věku. Další mládežnické fórum bude hostit na jaře 2019 některé z bavorských gymnázií.


              


Euroregion Šumava