+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Online-meetingy
Úvodní stránka » muzea&sítě-bavorský les&šumava  » Online-meetingy  


Zpráva a prezentace k 4. on-line setkání

Dne 13.prosince 2022 proběhlo 4. on-line setkání. Setkání se zúčastnilo 23 zájemců z řad muzeí a institucí, dále zaměstnanci projektu a tlumočnice. Po přivítání účastníků  byla spuštěna prezentace s informacemi a proškolení pro systém Messengerbot, kterou připravila paní Handschuhová, jako lektor pro toto digitální řešení. Dále pak referovala paní Helga Altendorfer-Kristl o znovuotevření Muzea Zlatá stezka, především z pohledu, jak zapojit děti do života Zlaté stezky - digitální hádanky a interaktivní řešení pro děti,  historie a život lidí podél Zlaté stezky. Pan Ing. Petr Hudičák z Fotoateliéru Seidel poskytl účastníků výborný příklad spolupráce mnoha partnerů ze tří zemí v rámci přeshraničního programu INTERREG, včetně navazujících projektu zaměřených na digitalizaci a dvoujazyčnost muzea. Paní Ing. Barbora Kučeravá představila Návštěvnické centrum Železná Ruda jako výborný příklad využití multifunkční veřejné budovy, ve které lze propojit naučné s užitečným. Centrum je zaměřeno také na práci s dětmi.  PaedDr. Dokoupil  přednesl zajímavé postřehy týkající se vývoje a změny v česko-bavorském pohraniční. Poskytl tak akademický pohled na přeshraniční území regionu z hlediska populace, ekonomiky, konvergence, dopravní dostupnosti, pracovního trhu, internetu, inovace. Účastníkům byl ponechám u všech přednášek prostor pro dotazy. Paní Biskup vyzdvihla přínosy projektu a poukázala na udržitelnost projektu. Záměrem Euroregionu je pořádat min. jednou ročně přeshraniční síťovací setkání vždy u některého z hostujících muzeí.

V příloze zaleznete některé prezentace ze setkání. V případě zájmu o další prozentace nás prosím konktaktujte.

 

Pozvánka na 4. on-line setkání dne 13.12.2022

Vážení představitele  a zástupci muzeí a galerií,

 

chtěli bychom Vás srdečně pozvat na další on-line setkání v rámci projektu muzea & sítě - bavorský les & šumava.

Čtvrté, tedy v rámci projektu poslední z plánovaných on-line-workshopů proběhne v úterý, 13. prosince 2022 od 13.00 do 15.00 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce bez ohledu na to, zda jste se již některých z předcházejících workshopů účastnili či nikoliv.

Program naleznete v přiložené pozvánce. 

 

Zpráva a prezentace k 3. online setkání dne 22. 6. 2022

Dne 22. června 2022 proběhlo 3. on-line setkání, kterého se zúčastnilo přes 30 účastníků z řad muzeí a galerií. Účastníky přivítal Michal Handschuh, manažer projektu.  Příklady dobré praxe z muzejních česko-bavorských projektů představili PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově, Bronislava Winterová z organizace Kulturní Plantáž Blatná, Prof Dr. Gerhard Waldherr z organizace Cultheca - kulturní pedagogika a komunikace Regensburg.  Zajímavé dotační možnosti z programu EU prezentovala Anett Browarzik z Evropského regionu Donaj-Vltava. Účastníkům bylo také poskytnuty informace o možnostech zapojení se do aplikace TRALSTER a MESSENGER BOT.

Některé prezentace naleznete  v příloze. V případě zájmu o další prezentace nás kontaktujte. 

 

Pozvánka na 3. online setkání 22.6.2022

Vážené dámy, vážení pánové,

 

V příloze naleznete pozvánku   k účasti na přeshraničním projektu pro muzea a galerie v bavorsko-českém příhraničí.

 

 

 

 

 

Prezentace k 2. online setkání z 26.2.2022


2. online-workshop v rámci projektu muzea&sítě - bavorský les&šumava

Srdečně zveme zástupce muzeí a galerí na druhý on-line workshop v rámci projektu muzea&sítě - bavorskýles&šumava, který se koná  dne 26.04.2022 od 13.00 hodin. 

 

V příloze naleznete pozvánku s bližšími informacemi.

 

Prezentace z 1. on-line setkání

Záznam s prvního on-line setkání 22.3.2022 je k dispozici na videu: auf Deutsch a auf Tschechisch 

 


  1/2    [další]    [poslední]         přejít na:  Euroregion Šumava