+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Archiv článků
Úvodní stránka » Archiv článků  


Pracovní setkání Asociace euroregionů ČR na MMR

zástupci několika Euroregionů, včetně Euroregionu Šumava  se v květnu sešli  na jednání s panem náměstkem Ing. Sršněm, Ph.D.  na MMR v Praze. Tématem jednání byla přeshraniční spolupráce a ESÚS. Jednání bylo přínosné pro obě strany.

 

Přeshraniční veřejná doprava

Upozornění na zahájení provozu české rekreační dopravy v česko-bavorském pohraničí (především u hranic s Dolním Bavorskem a okresem Cham):

 

Euroregio3 vyzývá k účasti v evropských volbách

Společné evropské hodnoty, jako je svoboda, demokracie a mír, jsou vůdčím principem a nadějí pro více než 445 milionů lidí žijících v Evropě. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 mají všichni oprávnění voliči možnost svým hlasem přispět k utváření budoucnosti Evropy.

 

30. 4. 2024 zasedal Regionální řídící výbor

Regionální řídící výbor pro malé projekty EUREGIO Bavorský les - Šumava - Dolní  a Euroregionu Šumava  zasedal dne 30.04.2024 v Muzeum skla Frauenau.  Hlavním bodem programu bylo projednání projektů podaných v rámci 2. výzvy do 05.03.2024 a seznámení se s aktuálním stavem realizace Fondu malých projektů. Správci FMP představili jednotlivé projekty, které byly všechny schváleny.

 

EUROREGION ŠUMAVA PŘEDAL V PLZNI PŘEDSEDNICTVÍ V ASOCIACI ČESKÝCH EUROREGIONU

Ve dnech 25.-26.ledna 2024 se sešla Asociace Euroregionů ČR v Plzni. Setkání zorganizoval dosavadní předsedající Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy. Akce v Plzni se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda ER a radní Plzeňského kraje Libor Picka a manažer pro přeshraniční spolupráci Michal Handschuh.

 

Seminář pro žadatele Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027 a Fond malých projektů

Zveme Vás na informační seminář pro žadatele 7. června 2024 od 10:00 hod. na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v Sále zastupitelstva (č. dv. 2010, 2. n. p.).

V první části bude Jihočeský kraj prezentovat Program Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027, následně Vás ERN Šumava/Bavorský les seznámí s programem Fond malých projektů.

V případě zájmu se prosím zaregistrujte na e-mail: hrodejova@krajjihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.

Žádáme Vás také  o sdílení informace o tomto semináři na další subjekty (neziskové organizace, spolky, školy, atd.).

Velmi děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

ERN Šumava / ERN Bayerischer Wald - Böhmerwald

 

 

Zpravodaje z tří zemí

Letošní druhé vydání Zpravodaje z tří zemí je připraveno pro naše členské obce a města a další příznivce Euroregionu. Zpravodaje budou v nejbližší době rozeslány. V případě dalšího zájmu budou k dispozici v kanceláři v Běšinech nebo si zpravodaj  můžete stáhnout  elektronické podobě

 

  1/53    [další]    [poslední]

přejít na:  Praktické odkazy


Euroregion Šumava