+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Archiv článků
Úvodní stránka » Archiv článků   » dokument


EUROREGION ŠUMAVA PŘEDAL V PLZNI PŘEDSEDNICTVÍ V ASOCIACI ČESKÝCH EUROREGIONU

Ve dnech 25.-26.ledna 2024 se sešla Asociace Euroregionů ČR v Plzni. Setkání zorganizoval dosavadní předsedající Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy. Akce v Plzni se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda ER a radní Plzeňského kraje Libor Picka a manažer pro přeshraniční spolupráci Michal Handschuh.

 

Semináře pro žadatele Fond malých projektů (Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027)

Zveme Vás na informační semináře pro žadatele (pozvánka).

V první části bude Plzeňský kraj vždy prezentovat Program Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027, následně Vás ERN Šumava/Bavorský les seznámí s programem Fond malých projektů.

V případě zájmu se prosím zaregistrujte na daný seminář dle instrukcí v pozvánce nebo  odpovědí na tento email.

Žádáme Vás také  o sdílení informace o těchto seminářích na další subjekty (neziskové organizace, spolky, školy, atd.).

Další semináře plánujeme ve Strakonicích a Prachaticích v únoru 2024.

Velmi děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

ERN Šumava / ERN Bayerischer Wald - Böhmerwald

 

 

Zpravodaje z tří zemí

Letošní druhé vydání Zpravodaje z tří zemí je připraveno pro naše členské obce a města a další příznivce Euroregionu. Zpravodaje budou v nejbližší době rozeslány. V případě dalšího zájmu budou k dispozici v kanceláři v Běšinech nebo si zpravodaj  můžete stáhnout  elektronické podobě

 

Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

29. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci zasedalo ve dnech 21.22. listopadu v Praze, konkrétně v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Zasedání se zúčastnili také zástupci Euroregionu Šumava a to konkrétně v podskupině pro regionální rozvoj.  V rámci pracovního jednání podskupiny byla představena nová bavorská iniciativa, kterou je zřízení poradního sboru pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou. Vedoucí kanceláře tohoto poradního sboru představuje jeho úkoly, způsob práce, strukturu a cíle. Dalším důležitým tématem byl diskuse k programu INTERREG Bavorsko - Česká republika 2021-2027 včetně  fondu malých projektů, které byly během roku spuštěny. I přes všechny snahy všech zapojených aktérů, zapojených do přeshraniční spolupráce,  jsou stále ještě některé  především legislativní překážky, které dosud nemohli být překonány. Po jednání měli účastníci možnost  se účastnit komentované prohlídky skvostné Strahovské knihovny ve Strahovském klášteře.

 

EUREGIO3-Youthdays 2023

35 studentů z plzeňského sportovního gymnázia, gymnázia ve Freistadtu a gymnázia v Untergriesbachu přijalo pozvání spolkové země Horní Rakousko a EUREGIO3 a v září 2023 strávili vzrušující a pestrý týden v Europaburgu v Neumarktu ve Štýrsku. Na programu byla témata jako evropské programy mobility nebo role regionů v evropském kontextu a také skvělý volnočasový program.  Setkání organizovalo Evropské forum mládeže Neumarkt (EYFON), což je centrum setkávání a dialogu pro mladé lidi z celé Evropy.

 

Aktuální informační leták k Fondu malých projektů


2. výzva pro žádosti do Fondu malých projektu otevřena
Förderung von Kleinprojekten im Rahmen des Programms INTERREG Bayern - Tschechien 2021-2027  


  1/52    [další]    [poslední]

přejít na:  Praktické odkazy


Euroregion Šumava