+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Videokonference zaměřená na možnosti digitalizace obcí
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

 

Vysokoškolský svaz pro transfer a inovace Východní Bavorsko TRIO uspořádalo pro příhraniční obce v okresech Cham, Regensburg und Freyung-Grafenou videokonferenci zaměřenou na představení praktických možností k posílení v současnosti tolik diskutované digitalizace.  Vzhledem k tomu, že Euroregion Šumava spolupracuje se svým partnerem Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn v rámci Projektu Region budoucnosti 2020 + na přípravě Strategie pro společný přeshraniční region, zúčastnili se pro inspiraci  také zástupci Euregio Šumava pro této videokonference. Digitalizace bude jedno z témat, které se budou prolínat celým spektrem vybraných prioritních oblastí této strategie.

 

 

V úvodních proslovech zemských radů ze všech třech zmíněných bavorských okresů byla zřejmá důležitost a priorita kladená na digitalizaci procesů  ve státní správě a samosprávě.

 

Zástupci Bavorského ministerstva pro digitalizaci představili funkce a možnosti využití Bavorského portálu pro poskytování základních služeb pro města a obce.

 

Následovaly další prezentace jako ukázky dobré praxe, jako např. digitální způsob komunitního projednávání veřejných záležitostí pomocí systému PUBinPlan. Tento způsob projednávání přispívá k moderní a efektivní komunikaci s občany a oslovuje větší množství lidí. Přispívá také ke snadnějšími porozumění, transparentnosti a akceptovatelnosti ze strany veřejnosti a v neposlední řadě snižuje náklady obcí. Jedná se o projekt Technické vysoké školy v Deggendorfu a má za cíl přiblížit a zapojit občany do procesů územního pánování  pomocí nejmodernějších digitálních metod.  Dále byl představen projekt "Inteligentní popelnice." Jedná se o webovou aplikaci , která sleduje naplnění popelnic s biodpadem ve městě, optimalizaci jejich svozu co  do vzdálenosti, doby čekání a počtu nasazených svozových vozů.

 

Dalším zajímavým tématem byl příklad  Start-up pro "lesní management" jako reakce na současné poničení lesa v důsledku změny klimatu, sucha a škůdců. Tato digitální aplikace nabízí možnosti, jak lépe získávat a uchovávat data potřebná pro lesní management, jak spravovat jednotlivé lesní oblasti, offline a online mapový materiál, zjišťování výskytu kůrovce, správu a údržbu lesních cest, filtrování získaných dat apod.

               


Euroregion Šumava