+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
26. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny formu Videokonference
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

 

13. listopadu se uskutečnilo formou videokonference  26. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. K české stejně jako německé  straně delegace patřili zástupci  jednotlivých českých a bavorských  ministerstev, generálního konzulátu ČR v Mnichově, Bavorské státní kanceláře, Bavorské reprezentace v ČR, Německého velvyslanectví v Praze, krajských úřadů Plzeňského a Jihočeského kraje, zástupci vlády Horní Falce a Horní Franky a Dolního Bavorska, hospodářských komor, zástupci Euregionů - Šumava - jihozápadní Čechy; Bavorský Les - Šumava - Dolní Inn, Egrensis,

 

 

Účastníci byli rozděleny do několik jednacích skupin dle oblasti působnosti.Videokonference se účastnili také zástupci našeho Euregio, a to v pracovní skupině zaměřené na regionální kooperaci. Ze zpráv většiny účastníků bylo zřejmé, že se přeshraniční projekty v důsledku coronavirové pandemie vesměs zastavily a bilaterální vztahy  tím velmi utrpěly. Spoustu projektů bylo nutné odložit nebo přepracovat na digitální způsob spolupráce. Během letních měsíců se přesto mnozí nositelé projektů snažili svoje aktivity včas  a  co možná nejlépe zrealizovat, jiní museli zažádat o prodloužení. Všechny dotčené instituce vycházejí žadatelům a nositelům přeshraničních projektů vstříc a po zdůvodnění schvalují prodlužování termínů realizace. Ohlasy zazněly na téma co možná nejjednoduššího způsobu vyřizování žádosti o prodloužení doby realizace.  Snahou by mělo být, aby se uskutečnilo co nejvíce plánovaných aktivit v pozdějších termínech. Ministerstvo pro místnní rozvoj vyzdvihlo letní úspěšně zrealizovanou Výroční informační akci na Kvildě a znovu poděkovalo všem, kteří na přípravě spolupracovali.

 

Dále z konference zaznělo, že se dotčené instituce zaměřují v tomto nelehkém období na koncepční práci a uchylují se k videoformátům. Všichni účastníci se shodli ale na tom, že se těší opětovnou možnost osobního setkávání. Příhraniční region žije především osobním setkáváním.

 

Zástupci německé strany vyjádřili poděkování  českým pracovníkům -  zdravotníkům a pečovatelům kteří i přes velké těžkosti dále dojížděli a dojíždějí do Německa a tím pomohli udržet při životě infrastrukturu v této oblasti. Výzva zazněla také k projektu Hostujícího školního roku, kdy je i po studentech vyžadováno pravidelné testování. To je pro studeny dost náročné, musí s nimi jezdit i rodiče,  s prosbou prověřit možnost výjimky v rámci malého přeshraničního styku.Mnoho malých projektů, které  se nemohly uskutečnit se týká především obcí a škol.

               


Euroregion Šumava