+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dispoziční fond
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020  

 

 

 

Realizační část programu Dispoziční fond pro region Bavorský les – Šumava Cíl EÚS 2014 - 2020 byla ke konci roku 2022 ukončena. Dne 5.4.2022 proběhlo ve Zdíkově poslední zasedání Regionálního řídícího výboru. V rámci 12. výzvy (23.11.2021 – 16.3.2022) zde bylo schváleno 10 projektů (ze 13 podaných žádostí) s požadavkem na dotaci ve výši 68 763 €.

 

Alokace na projekty (prostředky ERDF) činila 2 628 564 €. Celkem bylo schváleno a nasmlouváno 215 projektů s požadavkem na dotaci ve výši 1 402 tis. €. Zrealizováno bylo celkem 194 projektů, s dotačními prostředky ve výši 1 089 tis. €.

 

Na české straně bylo vyčerpáno pouze 42% z alokovaných prostředků na malé projekty. Mezi možné příčiny poklesu podaných žádostí se řadí omezení podpory cestovně-ruchových projektů a malých investičních projektů, které nejsou v souladu se zaměřením prioritní osy 4 a dopady pandemie (nepředvídatelnost vývoje pandemie a na ni navazující omezení přeshraniční spolupráce a prodlužování realizace schválených projektů až na 36 měsíců).

V roce 2023 bude probíhat už pouze administrativní činnost v rámci ukončení programu (podání závěrečné zprávy za partnera a projekt, vyplácení prostředků žadatelům za poslední zrealizované projekty, součinnost při plánovaných kontrolách).
              


Euroregion Šumava