+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dispoziční fond
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020  

 

Dispoziční fond – opatření pro projekty ve fázi realizace v návaznosti na opatření vyvolaná Koronavirem

Vzhledem k nastalé situaci a množství projektů, jejichž realizaci negativně ovlivňují opatření, zavedená kvůli Koronaviru, je možné prodloužení doby realizace projektů i přes stanovenou hranici 18 měsíců.

Pokud zavedená opatření znemožňují realizaci stěžejních aktivit (které mají přímý dopad na splnění cílů projektu) v plánovaném termínu a je reálné tyto aktivity přesunout na pozdější termín, je možné prodloužení doby realizace projektu na max. 36 měsíců (zároveň ukončení nejpozději do 06/2022) – přesto žádáme prodloužit projekt pouze na nezbytně nutnou dobu.

Tuto změnu musí vždy u jednotlivých projektů schvalovat společný Regionální řídící výbor – z tohoto důvodu žádáme o vyplnění formuláře Žádosti o prodloužení projektu v čj/nj.  Formulář žádosti viz níže v dokumentech ke stažení.

Žádost zašlete na mail nyvltova@euregio.cz (podepsanou, naskenovanou) a zároveň originál poštou na adresu Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, Stachy 422, 384 73 Stachy.

Prodloužení projektů v rámci 18ti měsíční doby realizace probíhá bez schválení Regionálního řídícího výboru, bez předepsaného formuláře žádosti. Tzn. zaslat vlastní žádost s popisem důvodů prodloužení realizace stejným způsobem, jak je popsáno výše (mailem, poštou).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální výzva pro podávání žádostí

Termín vyhlášení 11. výzvy: 21.6.2021

Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 21.10.2021 do 14:00 hod.

Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 22.-26.11.21 (bude upřesněno)

Místa pro podání žádosti:

Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy:

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy; Domažlice: Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn / Branská 1, 344 01 Domažlice; Sušice: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Upřednostňujeme zaslání žádosti poštou do kanceláře Stachy!!!

Alokace pro region Šumava pro období 2014-2020, činí 2 630 849 €.

Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €

Celkové výdaje: max. 25 000 € 

Výše dotace z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu - ukončení realizace projektů do konce června 2022.

Priority pro 11. výzvu DF

Preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.

Omezení pro 11. výzvu DF

Projekty typu „slavnost, pouť, festival“ podávané poprvé – maximální výše dotace 5 000 €

Opakované projekty typu „slavnost, pouť, festival“ podávané s inovací (která bude patrná i v rozpočtových nákladech) podruhé a vícekrát – maximální celkové náklady projektu 5 000 €, maximální výše dotace 50 % z celkových nákladů

Podrobné informace viz Směrnice pro žadatele.
              


Euroregion Šumava