+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dispoziční fond
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020  

 

 

V rámci programu Dispoziční fond pro region Bavorský les - Šumava "Cíl EÚS 2014 - 2020" nebude již vypsána další výzva pro předkládání žádostí. Veškeré projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30.9.2022.

O podmínkách navazujícího Fondu malých projektů budeme průběžně informovat.

 

 

Dispoziční fond – opatření pro projekty ve fázi realizace v návaznosti na opatření vyvolaná Koronavirem

Vzhledem k nastalé situaci a množství projektů, jejichž realizaci negativně ovlivňují opatření, zavedená kvůli Koronaviru, je možné prodloužení doby realizace projektů i přes stanovenou hranici 18 měsíců.

Pokud zavedená opatření znemožňují realizaci stěžejních aktivit (které mají přímý dopad na splnění cílů projektu) v plánovaném termínu a je reálné tyto aktivity přesunout na pozdější termín, je možné prodloužení doby realizace projektu na max. 36 měsíců (zároveň ukončení nejpozději do 06/2022), ve výjimečných případech až do 30.9.2022 – přesto žádáme prodloužit projekt pouze na nezbytně nutnou dobu.

Tuto změnu musí vždy u jednotlivých projektů schvalovat společný Regionální řídící výbor – z tohoto důvodu žádáme o vyplnění formuláře Žádosti o prodloužení projektu v čj/nj.  Formulář žádosti viz níže v dokumentech ke stažení.

Žádost zašlete na mail nyvltova@euregio.cz (podepsanou, naskenovanou) a zároveň originál poštou na adresu Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, Stachy 422, 384 73 Stachy.

Prodloužení projektů v rámci 18ti měsíční doby realizace probíhá bez schválení Regionálního řídícího výboru, bez předepsaného formuláře žádosti. Tzn. zaslat vlastní žádost s popisem důvodů prodloužení realizace stejným způsobem, jak je popsáno výše (mailem, poštou).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
              


Euroregion Šumava