+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dispoziční fond
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020  

 

 

Termín vyhlášení 9. výzvy: 4. 12. 2019

Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 15.4.2020 do 14:00 hod.

Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 13.5.2020

Místa pro podání žádosti:

Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy:

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy

Domažlice: Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn / Branská 1, 344 01 Domažlice

Sušice: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Alokace pro region Šumava pro období 2014-2020, činí 2 630 849 €.

Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €

Celkové výdaje: max. 25 000 € 

Výše dotace z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu.

 

Priority pro 9. výzvu DF

Preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.

Omezení pro 9. výzvu DF

Projekty typu „slavnost, pouť, festival“ podávané poprvé – maximální výše dotace 5 000 €

Opakované projekty typu „slavnost, pouť, festival“ podávané s inovací (která bude patrná i v rozpočtových nákladech) podruhé a vícekrát – maximální celkové náklady projektu 5 000 €, maximální výše dotace 50 % z celkových nákladů

Podrobné informace viz Směrnice pro žadatele.
              


Euroregion Šumava