+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Evropský region (Europaregion)
Úvodní stránka » O NÁS  » Evropský region  

V Evropě vznikají tzv. makroregiony, jelikož po roce 2013 se mapa subvencovaných regionů změní. Proto bude velký boj o další finanční prostředky plynoucí z fondů EU. V současné době probíhá analýza současného stavu propojení příhraničních regionů Česka, Rakouska a Bavorska.

Jelikož se Euroregion Šumava – Bayerischer Wald – Mühlviertel nachází ve středu zamýšleného a analyzovaného územního vymezení evropského regionu, bude hrát elementární roli. Úspěšní můžeme být pouze tehdy, pokud budeme silně organizovaným regionem. Je nutné diskutovat, znát danou tématiku a aktivně se podílet na tvorbě strategie. Pokud nebudeme aktivní, nemůžeme být úspěšní. Stejně tak, jak tomu bylo při vzniku Euroregionu.

Evropský region Dunaj - Vltava              


Euroregion Šumava