+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Asociace evropských příhraničních regionů
Úvodní stránka » O NÁS  » Členství  » AGEG  

Sdružení evropských příhraničních regionů je důležitou evropskou podpůrnou organizací pro příhraniční regiony a přeshraniční závěry a návody. Sdružení bylo založeno v roce 1971 podle německého práva jako spolek se sídlem v Gronau. AGEG má 90 členů, kteří reprezentují téměř 200 evropských příhraničních regionů, uvnitř i vně Evropské unie. Sdružení je k dispozici všem evropským příhraničním regionům.

Sleduje především tyto cíle:
  • spojení a výměna zkušeností mezi regiony,
  • zastoupení zájmů v evropských institucích, národních úřadů a orgánů,
  • technická podpora a poradenství pro příhraniční regiony,
  • zdůraznění nadhodnoty přeshraniční spolupráce a podpora této spolupráce.

Ageg je v kontaktu s:
  • Evropským parlamentem – mluvčími stran a členy evropského parlamentu
  • s různými komisemi
  • Evropskou komisí
  • Výborem regionů
  • Spolupráce s hospodářskou a sociální komisí


www.aebr.net


              


Euroregion Šumava