+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Pracovní setkání Asociace euroregionů ČR na MMR
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

zástupci několika Euroregionů, včetně Euroregionu Šumava  se v květnu sešli  na jednání s panem náměstkem Ing. Sršněm, Ph.D.  na MMR v Praze. Tématem jednání byla přeshraniční spolupráce a ESÚS. Jednání bylo přínosné pro obě strany.

Euroregiony zde představili svoji připravenost, záměry a vize k zakládání ESUS. Vesměs se má za to, že je to vhodný nástroj pro přeshraniční spolupráci, pro kohezní politiku,  také ve vztahu  k ITI a k možnostem získávání fin. prostředků z různých zdrojů také pro trojstranné projekty, což není z INTERREGU možné. Pan náměstek Sršeň navrhl pravidelná setkání mezi MMR a AEČR. Členové Asociace se těší, že dialog mezi MMR  v oblasti přeshraniční spolupráce bude pokračovat.              


Euroregion Šumava