+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
EUROREGION ŠUMAVA PŘEDAL V PLZNI PŘEDSEDNICTVÍ V ASOCIACI ČESKÝCH EUROREGIONU
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve dnech 25.-26.ledna 2024 se sešla Asociace Euroregionů ČR v Plzni. Setkání zorganizoval dosavadní předsedající Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy. Akce v Plzni se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda ER a radní Plzeňského kraje Libor Picka a manažer pro přeshraniční spolupráci Michal Handschuh.

"Avšak nutno také jedním dechem dodat, že na úspěchu akce se podíleli všichni zúčastnění, a nebylo jich málo. Zhodnocení pozitivního  půlročního předsednictví, následné úvahy o nejbližší budoucnosti Asociace, jednotlivých Euroregionů či FMP bylo vhodné, inspirativní a velmi pragmatické. Těch výzev, které před námi stojí je hodně, a kdo nám pomůže jiný než my mezi sebou a navzájem, "shrnul vše JUDr. Vladimír Gašpar,ředitel pro strategie Euroregionu Pomoraví.

"Vždy s hrdostí (ale i jistou mírou obav) posloucháme situační zprávy z jednotlivých hranic o vývoji FMP. Bohužel přes jednotný pokyn EK k FMP jsme každá hranice jiná, metodicky, věcně a formou realizace. Dokonce i dokumentace se územně liší. Přesto je výměna informací a zkušeností důležitá a potřebná. Ta této stránce spolupráce nese svůj velký podíl sekretář Asociace Ondřej Havlíček

Exkurze a seznámení se s historii světově proslulého plzeňského pivovaru byla velmi poučná pro všechny. Kulinářsky bohatá a nezapomenutelná byla večeře přímo v areálu Pivovaru (děkujeme pane předsedo), kde došlo jak na výměnu zkušeností z jednotlivých euroregionů, ale i na ten pověstný „human touch“ bez kterého se bezprostřední a otevřená spolupráce dělat nedá.

Páteční návštěva „temného regionu“ kolem obce Krsy (jedna z oblastí, která má certifikaci laicky řečeno na pozorování hvězd a nebeských těles v ideálních podmínkách) byla plna mnohých známých i neznámých informací, nejen z oblasti ekologie, udržitelnosti životního prostředí, spolužití lidí a přírody, ale i otázek všudypřítomného světelného smogu a zamyšlení jak zmírnit jeho dopad obecně na lidi, ale i okolitou faunu a flóru.

Plzeň a Euroregion Šumava nastavily laťku velmi vysoko a Euroregion Pomoraví, který do začátku července ponese „štafetový kolík“ předsednictva udělá vše pro to, aby tento trend udržel." (JUDR. Vladimír Gasparovič)

               


Euroregion Šumava