+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

29. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci zasedalo ve dnech 21.22. listopadu v Praze, konkrétně v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Zasedání se zúčastnili také zástupci Euroregionu Šumava a to konkrétně v podskupině pro regionální rozvoj.  V rámci pracovního jednání podskupiny byla představena nová bavorská iniciativa, kterou je zřízení poradního sboru pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou. Vedoucí kanceláře tohoto poradního sboru představuje jeho úkoly, způsob práce, strukturu a cíle. Dalším důležitým tématem byl diskuse k programu INTERREG Bavorsko - Česká republika 2021-2027 včetně  fondu malých projektů, které byly během roku spuštěny. I přes všechny snahy všech zapojených aktérů, zapojených do přeshraniční spolupráce,  jsou stále ještě některé  především legislativní překážky, které dosud nemohli být překonány. Po jednání měli účastníci možnost  se účastnit komentované prohlídky skvostné Strahovské knihovny ve Strahovském klášteře.
              


Euroregion Šumava