+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
2. výzva pro žádosti do Fondu malých projektu otevřena
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Förderung von Kleinprojekten im Rahmen des Programms INTERREG Bayern - Tschechien 2021-2027

Die Förderung von Kleinprojekten ist im Rahmen des Programms INTERREG Bayern – Tschechien 2021-2027 in folgenden Themenbereichen möglich:

Podpora malých projektů je v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 možná v následujících tématických oblastech:

·        Bildung / Vzdělávání

·        Kultur und nachhaltiger Tourismus / Kultura a udržitelný cestovní ruch

·        people-to-people

Als Kleinprojekte werden solche Maßnahmen definiert, deren Gesamtkosten auf bayerischer und tschechischer Seite nicht mehr als 30.000 € in den Bereichen Bildung und People-to-people bzw. nicht mehr als 50.000 € im Bereich Kultur und nachhaltiger Tourismus betragen. Der reguläre Fördersatz beträgt maximal 80 % der gesamten förderfähigen Ausgaben.

Jako malé projekty jsou definována opatření, jejichž celkové náklady na bavorské a české straně nepřesahují 30.000 € v oblasti vzdělávání a people-to-people, resp. 50.000 € v oblasti kultury a cestovního ruchu. Regulérní dotační sazba činí max. 80% celkových uznatelných výdajů.

Souhrnné informmace naleznete ve folderu „Fond malých projektů Bavorsko-Česko“ EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn a EUREGIO EGRENSIS.

 

2. Aufruf zum Einreichen von Anträgen aus dem Kleinprojektefonds: / 2. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů:

15.01.2024 15.00 pm -  05.03.2024 15:00 pm

 

Alle notwendigen Dokumente und Informationen in deutscher Sprache finden Sie unter:

www.by-cz.eu/programm/kleinprojekte/

Všechny potřebné dokumenty a informace v českém jazyce naleznete na stránkách

www.by-cz.eu/cs/program/male-projekty/              


Euroregion Šumava