+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Spolupráce muzeí na 2. síťovacím setkání
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy pozval zástupce muzeí a galerií na dvoudenní síťovací setkání  se svými bavorskými kolegy.  Ve dnech 7. - 8. listopadu se sešlo v Sušici téměř 50 účastníků z obou stan česko-bavorské hranice. Účastníky přivítal Mgr. Josef Hais, ředitel Muzea Šumavy a PhDr. Jan Lhoták, zastupitel města Sušice.  První den probíhaly prezentace z řad zástupců muzeí i dalších zúčastněných institucí na  k následujícím tématům:

·         Podpora muzeí v Dolním Bavorsku ze strany  kraje,  Dr. Cindy Drexl M.A., Dipl.sc.pol. Univ., kulturní referentka, odborná poradkyně muzeí, Kraj Dolní Bavorsko

·         Představení  programu - INTERREG Bavorsko-Česko  2021-2027, Ing. Jan Přibáň,  MBA, vedoucí odboru fondů a           programů EU, Plzeňský kraj

·         Kdysi sladovna - dnes Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, Bc. Jana Jankovcová, Kulturní centrum - Pivovar Domažlice                

·         Tradiční lidová architektura regionu Klatovy - Cham, Mgr. Luboš Smolík, ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Klatovy

·         Muzeum Rotes Schulhaus Rinchnach, Johannes Maria Haslinger, vedoucí muzea,

·         Přirozený výběr organizace v  rámci přeshraniční spolupráce,  RNDr. Josef Pšenička, vedoucí Centra paleobiodiversity Západočeského muzea v Plzni

·         Spolupráce mezi muzejními svazy, Mgr. Jakub Smrčka ThD, ředitel Husitského muzea Tábor

·         Lamberská stezka - Mgr. Veronika Kočí

·         Mobilní aplikace Tralster - Prof. Wolfgang Dorner, TH Deggendorf

·         Messengerbot - PaedDr. Michal Handschuh, manažer projektu, Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

Během společné večeře si mohli účastníci vyměnit zkušenosti, kontakty a projektové náměty.

Druhý den se mohli účastníci detailněji seznámit s místním klenotem - Muzeem Šumavy v Sušici, dále pak se Sušické kulturní centrum Galerie Sirkus, kde právě probíhala výstava  S láskou Vincent dalšími důležitými historickými pamětihodnostmi města.
              


Euroregion Šumava