+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Valná hromada schválila vzájemné členství jednotlivých částí Euroregionu
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Dne 14. 5. 2019 se v prostorách Horského klubu v Kašperských Horách uskutečnilo nejprve zasedání předsednictva a poté valné hromady Euroregionu Šumava. Valné hromady se účastnilo 46 členů, což znamenalo nadpoloviční většinu a její usnášeníschopnost. 

Dne 14. 5. 2019 se v prostorách Horského klubu v Kašperských Horách uskutečnilo nejprve zasedání předsednictva a poté valné hromady Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy. Valné hromady se účastnilo 46 členů, což znamenalo nadpoloviční většinu a její usnášeníschopnost. Tradičně se konala volba členů předsednictva, předsedy a místopředsedy, volba členů kontrolní komise, schválila se zpráva o činnosti a hospodaření a zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2018, dále roční členský příspěvek a návrh rozpočtu na rok 2019. Členové si vyslechli informace o aktuální situaci v Dispozičním fondu i o přípravách Euroregionu na příští programové období.

Hlavním důvodem návštěvy kolegů Kaspara Sammera a Dany Biskup z německého EUREGIA a Wilhelma Patriho z rakouského EUREGIA bylo schválení vzájemného členství jednotlivých částí Euroregionu. Všichni členové hlasovali pro. Jediné, co nyní schází, je odsouhlasení vstupu Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy do EUREGIA Bayerischer Wald Böhmerwald-Regionalmanagement Mühlviertel rakouskou stranou na podzimní valné hromadě. Tento historický krok posílí v budoucnu pozici Euroregionu v rámci EU, kde budeme vystupovat již jako jednotný subjekt se 340 členy.              


Euroregion Šumava