+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Ve Straubingu poosmé zasedl Monitorovací výbor
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 se ve Straubingu konalo 8. zasedání Monitorovacího výboru (dále jen MV) Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. 

Zdroj: Společný sekretariát, Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020

Za Euroregion Šumava byli přítomni Libor Picka, předseda spolku a Michal Handschuh, manažer pro přeshraniční spolupráci. Účastníci přijali protokol ze 7. zasedání MV, získali informace o výroční informační akci, která proběhla 14. – 15. září 2018 v Tachově a k zásadním tématům řízení programu např. situace v programovém období 2021 – 2027. Dále se již věnovali samotnému projednávání projektů.

Výboru bylo předloženo 10 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro informaci. Schváleno bylo 6 projektů, které budou podpořeny prostředky EFRR ve výši 2,8 mil. EUR.

Česko-německé kulturní dědictví podpoří projekt „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice - Furth im Wald“, v rámci kterého vzniknou dvě expozice (jedna stálá s edukativními prvky v Domažlicích a druhá multimediální ve Furth im Waldu) se zaměřením na tradiční řemesla a folklorní zvyklosti a tradice. Součástí projektu budou rovněž speciální dvojjazyčné programy pro školy.

U česko-bavorského programu je aktuálně alokováno 87 %. Dle vyjádření ministryně pro místní rozvoj ČR Kláry Dostálové jsou přeshraniční programy se Svobodným státem Sasko a se Svobodným státem Bavorsko vzorem pro ostatní programy.

Další zasedání MV se uskuteční 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Projekty lze předkládat do 27. února 2019 do 23:59 hodin.

 

               


Euroregion Šumava