+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
25 let Euroregionu: Utvářet budoucnost
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Čtvrtstoletí spolupráce v příhraničním prostoru Šumavy, Dolního Bavorska a Horního Rakouska bylo důvodem k setkání EUREGIA Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn, Regionalmanagementu Mühlviertel a Euroregionu Šumava-jihozápadní Čechy ve čtvrtek 29. listopadu v kulturním centru Kurhaus ve Freyungu. 

Mezi 200 hosty nechyběli bývalí předsedové EUREGIA, jeho zástupci, starostové, partneři, příznivci a přátelé. Úvodního slova se po hudebním příspěvku Klarinetového souboru Prachatice ujal Sebastian Gruber, předseda EUREGIA Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn, který vyjádřil radost nad hojnou návštěvou, ocenil práci svých předchůdců i stávajících reprezentantů a zdůraznil význam a důležitost EUREGIA pro celý region. Slavnostním projevem Rainera Haselbecka, předsedy Vlády Dolního Bavorska, rezonovala evropská myšlenka v regionu, která stála u zrodu spolku. Vzájemné přátelství, porozumění a respekt jsou hodnotami budovanými v rámci EUREGIA i celé Evropské unie. K narozeninám oba popřáli EUREGIU hlavně mnoho angažovaných lidí, kteří se zasazují o podporu vzájemné spolupráce, mnoho nápadů a skvělých projektů do budoucna a připomněli, že jen společně můžeme být silní.

Za 25 let společné práce vzniklo v regionu přes 2 000 malých a 300 velkých přeshraničních projektů nejrůznějšího charakteru. 

Za dlouholetou podporu přeshraniční spolupráce, porozumění mezi národy a dobrých sousedských vztahů obdrželi vyznamenání bývalí předsedové František Vlček, Ludwig Lankl a Alfred Obermüller a „otcové“ myšlenky založení společného regionu Karel Škácha, Alfons Urban a Hanns Dorfner. Po dvojjazyčném hudebním vystoupení žáků základní školy v Schönbergu v rámci Jazykového kompetenčního centra se hosté přesunuli k občerstvení, kde měli dost času nejen zavzpomínat, ale i prodiskutovat současné i budoucí aktivity.

              


Euroregion Šumava