+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
V Pasově byl slavnostně zahájen 23. Bavorsko-český školní rok
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

V pátek 19. 10. se v nádherných prostorách zámku Freudenhain v bavorském Pasově, kde sídlí Gymnázium Auersperg, uskutečnilo slavnostní zahájení EUREGIO-Bavorsko-českého školního roku 2018/2019.

Devítiměsíční výměnný program studentů českých gymnázií, tzv. „Gastschuljahr“, je jedním z nejstarších projektů EUREGIA Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, který je podporovaný Bavorskou státní kanceláří a Česko-německým fondem budoucnosti. První čeští studenti se vydali vzdělávat za hranice ve školním roce 1996/1997 a doposud se programu účastnilo již na 500 studentů. V letošním roce se programu účastní 22 studentů ze 12 českých gymnázií, a to Biskupského gymnázia J. N. Neumanna České Budějovice, Církevního gymnázia Plzeň, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, Gymnázia J. V. Jirsíka České Budějovice a Gymnázií České Budějovice, Český Krumlov, Plasy, Prachatice, Strakonice, Sušice, Vimperk a Vodňany. Studenti v letošním roce navštěvují bavorská gymnázia v Pasově, Deggendorfu, Vilshofenu, Fürstenzellu, Unstergriesbachu, Zwieselu a Landshutu.

Večer svými vřelými slovy zahájili OStD Christian Zitzl, ředitel gymnázia, který vyjádřil radost ze setkání a krátce pohovořil o historii budovy gymnázia. Zámek Freudenhain nechal jako svoje letní sídlo postavit knížecí biskup Joseph Franz Anton von Auersperg k vzájemnému sbližování. A tento smysl nepřestal mít zámek ani po roce 1954, od kdy zde do školních lavic pravidelně usedá zhruba tisícovka žáků. Sebastian Gruber, zemský rada okresu Freyung-Grafenau a předseda spolku EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, vyzdvihnul úspěšnost a oblíbenost projektu, kterého se mohou účastnit jen ti nejlepší studenti. Program dle něj pomáhá nejen zlepšovat znalosti a nabývat zkušenosti studentů, ale i stavět pomyslné mosty mezi Bavorskem a Českem a posilovat tak integraci Evropy. Kristina Larischová, generální konzulka ČR v Mnichově, považuje Gastschuljahr za vzorový přeshraniční projekt a vyjádřila mu svoji dlouholetou podporu. Díky výměnnému školnímu pobytu mladí lidé poznávají kulturu sousední země, navazují přátelství, do života vstupují samostatnější, sebevědomější, se znalostmi sousedního jazyka a vztahem k samotné zemi. Klaus Jeggle, zastupující zemský rada okresu Pasov, vyzdvihnul přínos programu, který tkví ve vzájemném poznávání a porozumění mezi národy, což se nedá vynutit zákony ani nařízeními. Vzpomenul na křehkost česko-bavorských vztahů a důležitost jejich prohlubování. Dr. Bernhard Forster, referent pro kulturu, školství a sport města Pasov, vyjádřil vděčnost za úspěšné přeshraniční vzdělávání, které se i přes nelehké začátky po pádu Železné opony těší stále větší oblibě. Všichni řečníci také poděkovali školám, učitelům a především hostitelským rodinám.

Večer však patřil studentům. Na pódiu se sešli současní studenti, ale i ti, kteří program v minulosti absolvovali. Studenti zprvu vyprávěli o nelehkých začátcích, ve kterých jim ochotně pomáhali němečtí spolužáci, hostitelská rodina i zaměstnanci školy, aby se poté rozpovídali o jedinečném dobrodružství, mnoha zážitcích, nových přátelstvích, zkušenostech a hlavně výborné znalosti němčiny. Právě zkušenosti, rady a příběhy o tom, jak program bývalé žáky obohatil, byly pro nováčky tím nejcennějším přínosem. Současně to byla velmi hodnotná zpětná vazba i pro organizátory a podporovatele projektu. Všem současným studentům se bude jistě hodit konverzační slovníček bavorštiny do kapsy, kterou většina studentů považuje za zcela odlišný jazyk od klasické němčiny.

Snahou do budoucna je i nadále projekt Gastschuljahr podporovat, pokusit se zvýšit zájem o výměnné studijní pobyty ze strany německých studentů a najít další hostitelské rodiny pro výměnné studenty.

Na závěr vzpomenul Roman Hajník, učitel vimperského gymnázia a toho večera tlumočník, krátce a s úsměvem koordinátora a zakladatele tohoto projektu Dr. Dr. Rudolfa Segla, který v červnu letošního roku zemřel. Roman Hajník stál také u zrodu projektu a s panem doktorem ho pojilo více než dvacetileté přátelství. Za jeho nápad a dlouhodobý přínos projektu mu patří velké poděkování.              


Euroregion Šumava

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/php/deconn.inc on line 2