+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Pracovní setkání Asociace euroregionů ČR na MMR

zástupci několika Euroregionů, včetně Euroregionu Šumava  se v květnu sešli  na jednání s panem náměstkem Ing. Sršněm, Ph.D.  na MMR v Praze. Tématem jednání byla přeshraniční spolupráce a ESÚS. Jednání bylo přínosné pro obě strany.

 

Přeshraniční veřejná doprava

Upozornění na zahájení provozu české rekreační dopravy v česko-bavorském pohraničí (především u hranic s Dolním Bavorskem a okresem Cham):

 

Euroregio3 vyzývá k účasti v evropských volbách

Společné evropské hodnoty, jako je svoboda, demokracie a mír, jsou vůdčím principem a nadějí pro více než 445 milionů lidí žijících v Evropě. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 mají všichni oprávnění voliči možnost svým hlasem přispět k utváření budoucnosti Evropy.

 

30. 4. 2024 zasedal Regionální řídící výbor

Regionální řídící výbor pro malé projekty EUREGIO Bavorský les - Šumava - Dolní  a Euroregionu Šumava  zasedal dne 30.04.2024 v Muzeum skla Frauenau.  Hlavním bodem programu bylo projednání projektů podaných v rámci 2. výzvy do 05.03.2024 a seznámení se s aktuálním stavem realizace Fondu malých projektů. Správci FMP představili jednotlivé projekty, které byly všechny schváleny.

 

EUROREGION ŠUMAVA PŘEDAL V PLZNI PŘEDSEDNICTVÍ V ASOCIACI ČESKÝCH EUROREGIONU

Ve dnech 25.-26.ledna 2024 se sešla Asociace Euroregionů ČR v Plzni. Setkání zorganizoval dosavadní předsedající Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy. Akce v Plzni se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda ER a radní Plzeňského kraje Libor Picka a manažer pro přeshraniční spolupráci Michal Handschuh.

 

Zpravodaje z tří zemí

Letošní druhé vydání Zpravodaje z tří zemí je připraveno pro naše členské obce a města a další příznivce Euroregionu. Zpravodaje budou v nejbližší době rozeslány. V případě dalšího zájmu budou k dispozici v kanceláři v Běšinech nebo si zpravodaj  můžete stáhnout  elektronické podobě

 

Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

29. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci zasedalo ve dnech 21.22. listopadu v Praze, konkrétně v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Zasedání se zúčastnili také zástupci Euroregionu Šumava a to konkrétně v podskupině pro regionální rozvoj.  V rámci pracovního jednání podskupiny byla představena nová bavorská iniciativa, kterou je zřízení poradního sboru pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou. Vedoucí kanceláře tohoto poradního sboru představuje jeho úkoly, způsob práce, strukturu a cíle. Dalším důležitým tématem byl diskuse k programu INTERREG Bavorsko - Česká republika 2021-2027 včetně  fondu malých projektů, které byly během roku spuštěny. I přes všechny snahy všech zapojených aktérů, zapojených do přeshraniční spolupráce,  jsou stále ještě některé  především legislativní překážky, které dosud nemohli být překonány. Po jednání měli účastníci možnost  se účastnit komentované prohlídky skvostné Strahovské knihovny ve Strahovském klášteře.

 


starší příspěvky 


Akce regionu
 • Seminář pro žadatele Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027 a Fond malých projektů

  Zveme Vás na informační seminář pro žadatele 7. června 2024 od 10:00 hod. na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v Sále zastupitelstva (č. dv. 2010, 2. n. p.).

  V první části bude Jihočeský kraj prezentovat Program Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027, následně Vás ERN Šumava/Bavorský les seznámí s programem Fond malých projektů.

  V případě zájmu se prosím zaregistrujte na e-mail: hrodejova@krajjihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.

  Žádáme Vás také  o sdílení informace o tomto semináři na další subjekty (neziskové organizace, spolky, školy, atd.).

  Velmi děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

  ERN Šumava / ERN Bayerischer Wald - Böhmerwald

   

 • Česko - bavorský den , sobota 12.8. 2023 , 9.00 - 17.00 Kulturní centrum - Pivovar Domažlice

  Vážené dámy, vážení pánové,

   

  rádi bychom vás pozvali na Česko-bavorský den. Výroční informační akce našeho programu se uskuteční dne 12. srpna 2023 v Domažlicích v Kulturním centru – Pivovar Domažlice během Chodských slavností, jednoho z nejstarších folklórních festivalů v Česku.

   

  Veřejnosti chceme představit úspěšné česko-bavorské projekty. Z programového období 2014–2020 jsme vybrali celkem 5 projektů, na nichž chceme poutavou formou ilustrovat jednotlivé priority nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. Konkrétně se jedná o tyto projekty:

  ·        ARCHAEOPLANT - výzkum identifikace rostlin pomocí umělé inteligence,

  ·        Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice,

  ·        Magisterské studium umělé inteligence a Data Science,

  ·        Zlatá stezka - síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“,

  ·        Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí.

   

  Dále bude pro veřejnosti přístupný projekt Muzeum společného dědictví regionu Domažlice - Furth im Wald nacházející se přímo v prostorách centra.

   

  Pro návštěvníky bude také připravena celá řada doplňkových aktivit. Zmínit můžeme například kolo štěstí, hudební vystoupení Pošumavské dudácké muziky či ochutnávky rohozenských koláčů.

  Na akci nemohou chybět ani oblíbení maskoti Václav a Leopold.

   

  Těšíme se na setkání v Domažlicích.

   

  Gemeinsames Sekretariat l Společný sekretariát
  INTERREG Bayern – Česko 2021–2027

  Regierung von Oberfranken
  Sachgebiet 20 GS
  Ludwigstraße 20
  95444 Bayreuth

  gs-by-cz@reg-ofr.bayern.de

  INTERREG by-cz.eu

   

 • Poslední výzva k předkládání žádostí do Dispozičního fondu!

  Více zde.


Praktické odkazy
Euroregion Šumava