+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Zpráva a prezentace k 4. on-line setkání
Úvodní stránka » muzea&sítě-bavorský les&šumava  » Online-meetingy   » dokument

Dne 13.prosince 2022 proběhlo 4. on-line setkání. Setkání se zúčastnilo 23 zájemců z řad muzeí a institucí, dále zaměstnanci projektu a tlumočnice. Po přivítání účastníků  byla spuštěna prezentace s informacemi a proškolení pro systém Messengerbot, kterou připravila paní Handschuhová, jako lektor pro toto digitální řešení. Dále pak referovala paní Helga Altendorfer-Kristl o znovuotevření Muzea Zlatá stezka, především z pohledu, jak zapojit děti do života Zlaté stezky - digitální hádanky a interaktivní řešení pro děti,  historie a život lidí podél Zlaté stezky. Pan Ing. Petr Hudičák z Fotoateliéru Seidel poskytl účastníků výborný příklad spolupráce mnoha partnerů ze tří zemí v rámci přeshraničního programu INTERREG, včetně navazujících projektu zaměřených na digitalizaci a dvoujazyčnost muzea. Paní Ing. Barbora Kučeravá představila Návštěvnické centrum Železná Ruda jako výborný příklad využití multifunkční veřejné budovy, ve které lze propojit naučné s užitečným. Centrum je zaměřeno také na práci s dětmi.  PaedDr. Dokoupil  přednesl zajímavé postřehy týkající se vývoje a změny v česko-bavorském pohraniční. Poskytl tak akademický pohled na přeshraniční území regionu z hlediska populace, ekonomiky, konvergence, dopravní dostupnosti, pracovního trhu, internetu, inovace. Účastníkům byl ponechám u všech přednášek prostor pro dotazy. Paní Biskup vyzdvihla přínosy projektu a poukázala na udržitelnost projektu. Záměrem Euroregionu je pořádat min. jednou ročně přeshraniční síťovací setkání vždy u některého z hostujících muzeí.

V příloze zaleznete některé prezentace ze setkání. V případě zájmu o další prozentace nás prosím konktaktujte.
              


Euroregion Šumava