+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Diskuse k přípravě programového období 2021-2027
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

 

Dne 28. 1.2021 proběhlo formou videokonference diskusní setkání, které zorganizoval Společný sekretariát Cíle EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko  2014 - 2020. Videokonference se zúčastnili  také zástupci Euroregionu Šumava společně se svým bavorským partnerem. Ze strany řídícího orgánu  byly představeny  politické cíle  a návrh Programu pro příští programovací období - Jedná se o CP1 - Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace; CP - 2 Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik; CP 4 - Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv; ISO 1 - Specifický cíl Interreg "Lepší správa Interreg". Podrobněji byli popsány specifické cíle a plánované aktivity a navržené indikátory  v CP 4 v oblastech: Vzdělávání a Cestovní ruch, a dále v ISO 1 Lepší správa Interregu a aktivity people-to-people.

 

 

V druhé části videokonference představili euroregiony  návrhy svých nově zpracovávaných strategií pro rozvoj svých regionálních území s cílem popsat témata, která vyplývají ze strategií, odvození konkrétních aktivit a odůvodnit výběr témat.  V letošním roce bude dokončena Strategie rozvoje Bavorský les - Šumava 2020 +, kterou společně připravují Euregion Šumava a Euregion Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn. Z množství návrhů na společný „Region budoucnosti Šumava-Bavorský les“, tj. další rozvoj této části území bylo odvozeno šest prioritních oblastí a návrh pilotních projektů, které mají pokud možno mít dopad na celý region a měly by být v příštích letech sledovány a podpořeny. Jedná se o následující prioritní oblasti:

 

1 Cestovní ruch a kultura

 

2 Vzdělávání

 

3 Věda a výzkum

 

4 Ochrana přírody, klimatu a životního prostředí

 

5 Zdravotnictví , sociální a záchranné služby

 

6 Setkávání a inovace v příhraničí

               


Euroregion Šumava