+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Jednání Euroregionů v Českém Krumlově
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

 

24. září 2020 proběhlo v Klášterech v Českém Krumlově  jednání zástupců Euroregionu Šumava  - jihozápadní Čechy z.s.,  rakouského EUREGIA Bayerischer Wald - Böhmerwald / Regionalmanagement Mühlviertel a jihočeského EUREGIA Silva Nortica. Hlavním tématem bylo podepsání společného „ Prohlášení o záměru – euroregionální strategie Horní Rakousko – Jižní Čechy „

 

 

Předsedové organizací EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald / Regionalmanagement Mühlviertel, Euregio Silva Nortica a Euroregionu Šumava se shodli, že svou přeshraniční spolupráci v rámci projektů prosadí v rámci společné strategie.

 

Výše uvedené organizace plánují svou projektovou práci v nadcházejícím INTERREG programovacím období 2021-2027 soustředit na ,,tzv. euroregionální strategii,, dle nařízení COM(2018) 375 final, článek 23. Tato strategie bude vypracována  během roku 2021 za součinnosti významných aktérů regionálního rozvoje z celé oblasti.

 

Pro další rozvoj pohraničí Horní Rakousko – Česká republika by měly být stanoveny  tematické priority. Na základě již existujících podkladů pro euroregionální rozvoj budou tyto priority zpracovány v kooperaci se zástupci měst a obcí, regionálního managementu, obchodních komor, LEADER regionů, turistických organizací, správy, bezpečnostních složek, vzdělávacích zařízení, organizací ochrany přírody a životního prostředí, i dalších organizací s regionální či přeshraniční perspektivou.

 
              


Euroregion Šumava