+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dokladování nákladů a formuláře
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020  » Vyúčtování projektu  

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu Správci následující dokumenty na předepsaných formulářích:

1x v originále + v elektronické verzi (e-mailem nebo na CD) 

  • Závěrečná zpráva za malý projekt,
  • Žádost o platbu za malý projekt,
  • Tabulka vyúčtování,
  • Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů,
  • Čestné prohlášení k Žádosti o platbu,
  • Čestné prohlášení o vedení odděleného účetnictví.


Dále se předkládají následující dokumenty:

  • kopie účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě,
  • výstupní sestavu z účetnictví projektu (povinnost vést analytické účetnictví).
Další informace jsou uvedeny v Náležitostech dokladování při vyúčtování projektu
Formuláře ke stažení naleznete níže a v sekci Dispoziční fond 2014-2020 - vyúčtování
 
Proplacení dotace: Euroregion Šumava pravidelně 2x ročně (duben, říjen) podává zprávu (souhrnnou žádost o platbu), do které zahrnuje vyúčtované projekty v daném období. Tato zpráva je odeslána nadřízeným orgánům ke kontrole, která zpravidla trvá cca 6 měsíců. Z tohoto důvodu žádáme příjemce dotace, aby se snažili předkládat svá vyúčtování min. 2 měsíce před termínem podání zprávy Euroregionem Šumava, aby mohly být jejich projekty zahrnuty do aktuální zprávy.              


Euroregion Šumava