+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Projekty Euroregionu
Úvodní stránka » PROJEKTY EUROREGIONU  

V současné době Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s. realizuje 2 projekty z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

Jedná se o projekty:

 - Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+

 - Dispoziční fond v regionu Bavorský les – Šumava

 

Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+

Mnoho aktérů v přeshraniční spolupráci přispělo ke společnému růstu příhraničního regionu. Uskutečnily se stovky společných projektů, setkání, byla navázána spolupráce, odstraněny vzájemné výhrady a podpořeno mezikulturní porozumění. Přes všechny pozitivní výsledky však dochází k poklesu obecných a politických zájmů na přeshraniční spolupráci, mnoho lidí, i mladých, se vyjadřuje proti spolupráci a přeshraniční integraci. 

Projekt navazující na předchozí projekty Euroregionální rozvoj příhraničí 2008-2010, 2011-2013, 2014-2015 a Euroregionální governance a sítě 2015-2018 si klade za cíl komplexněji propojit místní a regionální aktéry, poukázat na nevyužitý potenciál pro rozvoj regionu a pokračovat v rozvoji a zkvalitňování přeshraniční spolupráce. Stěžejním úkolem je definování prioritních přeshraničních témat, která budou postupně projednávána s odborníky na konkrétní oblast, aby nakonec vznikla Strategie rozvoje 2020+ s minimálně 10ti pilotními projekty rozvoje příhraničního regionu Bavorský les - Šumava 2020+, které budou realizovány v dalším programovém období. Členové Euroregionu mají tak jedinečnou šanci podílet se svými nápady a podněty na vzniku těchto projektů. Aktuální informace o projektových aktivitách najdete ZDE.

Dispoziční fond v regionu Bavorský les – Šumava

Obsahem projektu je realizace Dispozičního fondu (podpora malých projektů a administrace DF). Dispoziční fond poskytuje důležitý dotační prostředek pro opatření typu setkávání mezi obyvateli, institucemi a organizacemi v příhraničním regionu a má značný přínos pro přeshraniční integraci a odstranění překážek a bariér v přeshraniční spolupráci. Jednotlivé aktivity přispívají k vylepšení spolupráce v oblasti regionálního rozvoje s cílem vytvoření společného životního, hospodářského a kulturního prostoru bez hranic. Aktuální informace o Dispozičním fondu najdete ZDE.              


Euroregion Šumava