+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Dispoziční fond
Úvodní stránka » DISPOZIČNÍ FOND  » Dispoziční fond 2014-2020   » dokument

 

 

Termín vyhlášení 7. výzvy je 4. 12. 2018. Pro projednání na Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 4. 2019 do 14:00 hod. Nejbližší termín zasedání výboru je 28. 5. 2019.

 

Místa pro podání žádosti:

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s.:

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy

Domažlice: Branská 1, 344 01 Domažlice

                    Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn

Sušice: Nuželická 60, 342 01 Sušice

 

Alokace pro region Šumava pro období 2014-2020 činí 2 630 849 €.

Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €

Celkové výdaje: max. 25 000 € 


Výše dotace z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu.

 

Priority pro 7. výzvu DF

  • Preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.

Omezení pro 7. výzvu DF

  • Projekty typu „slavnost, pouť, festival“ – maximální výše dotace 5 000€

 

Podrobné informace viz Směrnice pro žadatele. 

 

kancelář ADMINISTRACE DISPOZIČNÍHO FONDU - zajišťuje administraci Dispozičního fondu
Stachy 422, 384 73 Stachy
 
Miloš Picek - ředitel kanceláře, tel.: +420 388 428 242, milos.picek@euregio.cz
 
Pavla Nývltová - projektový a finanční manažer, tel.: +420 380 120 262 nebo 242, pavla.nyvltova@euregio.cz
 
Monika Kytlicová - projektový a finanční manažer, tel.: +420 380 120 271, monika.kytlicova@euregio.cz
 
Iva Loziášová - projektový a finanční manažer, tel.: +420 380 120 261, iva.loziasova@euregio.cz
 
Ing. Jindřich Štěpánek - projektový a finanční manažer, jindrich.stepanek@euregio.cz
 
Marie Fedorova - projektový a finanční manažer, marie.fedorova@euregio.cz

 
              


Euroregion Šumava