+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
AKTIVITY EUROREGIONU
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU  


Poznávací cesta šumavských pracovníků v turismu na Českokrumlovsko
Koncem září se uskutečnila již 3. studijní cesta pracovníků informačních center a pracovníků v oblasti cestovního ruchu tentokrát na Českokrumlovsko. Účastníky zájezdu byli pracovníci českých informačních center od Poběžovic, přes Domažlice, Klatovy, Vimperk, Prachatice, Horní Planou, po Vyšší Brod. Celkem se z české strany zúčastnilo 20 pracovníků informačních center a z Bavorska 14 pracovníků v turismu. Z Klatov vyjel 

Poslední změna: 9.10.2006

11 turistických hraničních přechodů mezi Horním Rakouskem a Českou republikou
Slavnostní stavbou mostu bylo 7. května v Mairspindt/Četviny symbolicky otevřeno 11 hraničních přechodů mezi Horním Rakouskem a Jižními Čechy. Sedm jich bylo zřízeno nově a čtyři byly rozšířeny. Po dlouhých letech vyjednávání zde mohou přecházet hranice chodci, cyklisté, běžkaři a jezdci na koních.  

Poslední změna: 14.8.2006

Asociace Euroregionů Jindřichův Hradec
25. května se sešli v nádherném Jindřichově Hradci, v sídle Euroregionu Silva Nortica, členové Asociace euroregionů ČR. Jednali zde zástupci Euroregionu Egrensis, Labe, Nisa, Krušnohoří, Šumava a Silva Nortica. Společně si vyměnili zkušenosti ze své práce a z přípravy nového programu Cíl 3 a diskutovali o postavení euroregionů. Zajímavé byly informace o jejich financování a o postojích 

Poslední změna: 29.5.2006

Otevření turistické kanceláře Bavorského lesa v Plzni
Otevření hranic s Německou spolkovou republikou umožnilo citelné ulehčení pohybu mezi Bavorskem a Českem. Češi platí za národ milující cestování a také Bayern Tourismus Marketing GmbH opakovaně odkazuje na to, že Česko je důležitý cílový trh pro turistické marketingové aktivity a v budoucnosti bude hrát ještě výraznou roli. 

Poslední změna: 24.5.2006

Trilaterální pracovní skupina pro turistiku
Ve čtvrtek 6. dubna 2006 se na westernovém ranči v Podolí u Běšin sešla Trilaterální pracovní skupina pro turistiku. Tato skupina odborníků a představitelů institucí zabývajících se cestovním ruchem vznikla již před několika lety, a to na základě potřeby výměny informací a koordinace mezi již fungujícími strukturami Euroregionu Šumava - Bavorský les 

Poslední změna: 12.4.2006

Představení Euroregionu Šumava a Plzeňského kraje v Mnichově
Prezentace kraje proběhla v atraktivním prostoru konferenčního centra mnichovského letiště a to díky nabídce společnosti ICC International Centre of Commerce s.r.o. Pozváni byli především zástupci nejrůznějších spolků a svazů z Bavorska, jako jsou například sportovní a tělovýchovné jednoty, představitele měst a obcí z příhraničních oblastí, charitativní organizace, spolky pro 

Poslední změna: 27.3.2006


[prvni]    [předchozí]    21/21           přejít na:  Euroregion Šumava