+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
1. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů otevřena
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Die Förderung von Kleinprojekten ist im Rahmen des Programms INTERREG Bayern – Tschechien 2021-2027 in folgenden Themenbereichen möglich:

Podpora malých projektů je v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 možná v následujících tématických oblastech:

·         Bildung / Vzdělávání

·         Kultur und nachhaltiger Tourismus / Kultura a udržitelný cestovní ruch

·         people-to-people

Als Kleinprojekte werden solche Maßnahmen definiert, deren Gesamtkosten auf bayerischer und tschechischer Seite nicht mehr als 30.000 € in den Bereichen Bildung und People-to-people bzw. nicht mehr als 50.000 € im Bereich Kultur und nachhaltiger Tourismus betragen. Der reguläre Fördersatz beträgt maximal 80 % der gesamten förderfähigen Ausgaben.

Jako malé projekty jsou definována opatření, jejichž celkové náklady na bavorské a české straně nepřesahují 30.000 € v oblasti vzdělávání a people-to-people, resp. 50.000 € v oblasti kultury a cestovního ruchu. Regulérní dotační sazba činí max. 80% celkových uznatelných výdajů.

 

1. Aufruf zum Einreichen von Anträgen aus dem Kleinprojektefonds: / 1. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů:

28.08.2023 15.00 pm -  17.10.2023 15:00 pm

 

Alle notwendigen Dokumente und Informationen in deutscher Sprache finden Sie auf unter:

www.by-cz.eu/programm/kleinprojekte/

 

Všechny potřebné dokumenty a informace v českém jazyce naleznete na stránkách

 

www.by-cz.eu/cs/program/malé-projekty/

 

Ansprechpartner Bayern:                       

Dana Biskup                                                                    

+49 171 1060118             

d.biskup@euregio-bayern.de                                 

 

Daniel Schachtner                                                        

+49 170 2263573                                                            

d.schachtner@euregio-bayern.de                        

 

Veronika Tůmová                                                                         

+49 152 26704645                                                                          

v.tumova@euregio-bayern.de                                                                                                            

Büro Freyung:                                                                                                               

Kolpingstraße 1                                                                             

94078 Freyung                                

                                                                                                              

Kontaktní osoby Česko:

Michal Handschuh

+420 602 439 809

michal.handschuh@euregio.cz

 

Pavla Nývltová

+420 380 425 716, +420 602 773 644                                       

pavla.nyvltova@euregio.cz

 

Jitka Kubeláková

+420 380 120 264, +420 602 773 644

jitka.kubelakova@euregio.cz

                                                                                                              

Kancelář Běšiny:                                            

Běšiny 150

339 01 Klatovy

 

Kancelář Stachy:

Stachy 422

384 73 Stachy

 

 

 

               


Euroregion Šumava