+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Zrušení konání Valné hromady
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Vážení členové  Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy,

 

 Valná hromada i zasedání Předsednictva, které bylo  naplánovaná na 2.12. 2022  Železné Rudě  v  prezenční  formě, se konat nebude!!!

 

Důvodem je  nízká potvrzená účast na řádnou Valnou hromadu,  nastala  i řada změn ve vedení členských obcí. Záměrem je uspořádat řádnou a volební valnou hromadu již v průběhu března příštího roku. Těšíme se tedy na setkání v prezenční formě v termínu, kdy už bude možné informovat o možnostech podpory přeshraniční spolupráce z Fondu malých projektů.

 

 

Z pověření předsedy Euroregionu, Ing. Libora Picky prosíme  Vám  zasíláme  návrh usnesení o rozpočtu Euroregionu Šumava 2022, aby byl zajištěn nezbytný chod Euroregionu. Tímto Vás žádáme  o hlasování nejpozději do  5.12.2022  a to tak, že odpovíte na tento  e-mail a označíte jednu z možností, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte.  Pokud se do stanovené lhůty člen oprávněný k hlasování písemně nevyjádří  tak, že s návrhem usnesení souhlasí, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Prosíme o pochopení, že po uplynutí této lhůty odpadá po ukončení oběžné procedury možnost pro podání námitek.

 

Rozpočet  naleznete v příloze.

 

Návrhy usnesení:

 

·        Souhlasím s návrhem rozpočtu Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy na rok 2022.

·        Nesouhlasím s návrhem rozpočtu Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy na rok 2022.

 

V případě nesouhlasu prosíme o zdůvodnění.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a Vaši včasnou zpětnou vazbu.

 

Dále Vás informujeme o tom, že výše členských příspěvků se nemění a prosíme o jejich uhrazení do 15.12.2022 ( pro obce  Kč 3,-/1 obyvatele a pro organizace  5.000,-/organizaci/rok -  na č. účet: 15836281/0100, VS 2022)

 
              


Euroregion Šumava