+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Společně plánovat budoucnost: Rada EUREGIO3 podepsala Memorandum of Understanding
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Na svém třetím setkání v roce 2022 podepsali předsedové rady EUREGIO3 společně vypracované Memorandum of Understanding, které je po obsahové a organizační stránce dalším krokem k hlubší a intenzívnější spolupráci

V letošním roce se členové rady setkali již v Horním Rakousku a v Plzeňském kraji. Začátkem srpna se uskutečnilo třetí setkání, tentokrát v Dolním Bavorsku. V infocentru Dům u divočiny Národního parku Bavorský les  přivítal hosty ředitel Národního parku Dr. Franz Leibl, společně s vedoucím Domu u divočiny, Achimem Kleinem.

Memorandum of Unterstanding je výsledkem několikaměsíčního konzulačního procesu. Jde v něm především o vyjádření společného zájmu o prohloubení a zintenzívnění spolupráce v regionu tří zemí v rámci ESÚSu (Evropského seskupení pro územní spolupráci). Jeho podepsání je prvním krokem na cestě k jeho postupnému vytváření.  

KommR Gabriele Lackner-Strauss, člen rady Plzeňského kraje a starosta Libor Picka a zemský rada Sebastian Gruber: „Společně bychom chtěli čelit výzvám, které na nás v této nejisté době čekají, a jako síťová organizace pracovat na oblastech, které primárně definují náš region tří zemí a společně se dívat do budoucnosti.“              


Euroregion Šumava