+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Vzniká Asociace euroregionů ČR
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

V polovině dubna se uskutečnilo již v pořadí třetí virtuální  setkání zástupců Euroregionů ČR, které se rovněž zúčastnili zástupci Euroregionu Šumava. Cílem je založit sdružení - Asociaci euroregionů ČR. Účastníkům byl předložen návrh společného memoranda, které by v případě vstupu do tohoto volného sdružen museli schválit jednotlivé Valné hromady euroregionů.

 

Výměna zkušeností a shoda na společném postupu  např. při aktuálním  řešení problému jednoho správce FMP  nebo přípravě strategie území jako nutného podkladu pro další plánovací období EU v rámci této platformy je  velkým přínosem.
              


Euroregion Šumava