+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
25.3.2021 se zástupci Euroregionu zúčastnili online diskusního setkání: Přeshraniční spolupráce bourá hranice.
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Tuto konferenci pořádal portál  EURACTIV.cz ve spolupráci s vydavatelstvím Economia v rámci projektu Proměny českých regionů, a to za podpory DG REGIO Evropské komise. Debata byla určena zástupcům odpovědných orgánů národní i regionální správy a místních samospráv, důležitých výzkumných a odborových organizací, neziskového sektoru apod.

V diskusního setkání vystoupili: Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce; MMR ČR, Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu; Jan Přibáň, vedoucí Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje; Jan Návara, vedoucí Odboru evropských záležitostí Jihočeského kraje; Petr Osvald, zmocněnec primátora města Plzeň pro záležitosti EU.  Po skončení úvodních vstupů následovala  moderovaná diskuse. Jednání se zúčastnili také zástupci Euroregionu - Michal Handschuh a Jana Dirriglová.

Na konferenci zaznělo, že výše alokace do Programu přeshraniční spolupráce CZ-BY na plánovací období 2021 - 2027 pouze mírně poníží. V uplynulém období 2016 -21 bylo podpořeno 140 velkých a 550 malých projektů ve výši téměř 100 mil EUR. Díky těmto projektů došlo k velké výměně zkušeností a spolupráce přes hranice se dostala do hlav lidí.V novém období dojde ke snížení výše příspěvku na 80 %, ale alokace zůstane v téměř stejné výši, téměř 100 mil. EUR.

Z pohledu turisty již hranice nevnímáme, hranice tak zůstávají spíše na politické úrovni. Důležité je propojování mezistátní a meziregionální. Turistu hranice nezajímá, ten přejíždí na kole, aniž by ji vnímal.

Účastníci znovu potvrdili, že Fond malých projektů je velmi důležitý. O to víc tomu bude v nadcházejícím období. Vzhledem ke stíženému cestování je třeba se soustředit na domácí klientelu - turisty z Čech, Německa a Rakouska, přeletová doprava nebude.

Dále bylo zdůrazněno, že administrativa projektů je jednou z největších překážek.

Také bylo doporučeno seznámit se s Analýzou dopadů Covidu na přeshraniční spolupráci, kterou nechala zpracovat Evropská komise.

Rovněž bylo řečeno, že přeshraniční spolupráce by neměla být tematický zaměřená, že by měla vytvářet podmínky a vztahy a propojovat vazby. To je její úkol, protože doprava apod. je provozováno na národní úrovni. Po pandemii stoupne význam přeshraniční spolupráce, protože stoupá nationalizace.

Co si můžeme z pandemie odnést pozitivního? Důsledky mezilidských vztahů jsou nepostradatelné. Počítač sice urychluje operativní jednání, ale nenahradí mezilidské vztahy a vazby. Také se ukázalo, že je třeba posílit přeshraniční služby v oblasti zdravotnictví, záchranky. Stále se ještě naráží na legislativní problém.

Velmi pozitivní by byla svoboda v Evropské územní spolupráci v tom smyslu, abychom mohli podporovat v konkrétní dané oblasti to, co nás pálí nejvíce. Pohraničí je různorodé a měli bychom se bránit té koncentraci na zadané téma. Přínosem by byla větší volnost, kam dotace zaměřit.

Rozhodování v tomto smyslu je na Radě EU, kterou tvoří naši ministři, tzn. je třeba se obrátit na ministry. EK píše pouze návrhy, Výbor regionů je pouze poradním hlasem.

Co se týče zaměření nového programovacího období,  volí se v rámci Přeshraničního proramu BY-CZ spíče evoluce, ne revoluce, zaměření jsou stejná nebo podobná, alokace zůstává také na stejné úrovni, tzn. že se bude pokračovat ve stejném duchu dál. Administrativa by se měla zjednodušit díky dalším paušálním sazbám.

Tematická koncentrace nás trápí hlavně v oblasti dopravy a školství. V rámci IROP si Plzeňský kraj nevyčerpal prostředky na silnice a na střední školství

K dopadům Coronaviru bylo také zmíněno, že v rámci vyúčtovávání projektů budou sice vykázány plánované aktivity, ale skutečný přínos bude daleko menší.

Kombinace - online a živé setkání je nutná. Mění se také mapa leteckého průmyslu, mění se cestovní koridory. Corona-pandemie bude mít proto trvalý dopad.              


Euroregion Šumava