+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Finanční prostředky mezi programy přeshraniční spolupráce v ČR jsou rozděleny
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

11.3. 2021 proběhlo online jednání k rozdělení finančních prostředků mezi programy přeshraniční spolupráce v ČR. Za Euroregion Šumava se jednání zúčastnil předseda Euregionu, pan Libor Picka.  Jednání bylo svoláno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako účastníci jednání byly pozváni zástupci krajů a euroregionů implementující programy přeshraniční spolupráce v ČR

Jednání řídil náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů pan Mgr. Zdeněk Semorád. V úvodu představil zásady alokování finančních prostředků na programy Interreg včetně alokace, která byla přidělena České republice na programové období 2021–2027. Hlavním cílem jednání byla dohoda na rozdělení finančních prostředků mezi pět programů přeshraniční spolupráce, kterých se Česká republika účastní. Na základě žádosti Evropské komise o rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé programy vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě varianty výpočtu, které byly představeny ředitelem odboru evropské územní spolupráce panem RNDr. Jiřím Horáčkem a panem Ing. Martinem Buršíkem.  První varianta neobsahovala kritérium -  počet obyvatel žijících ve vzdálenosti do 25 km od hranice, druhá ano. Euroregionem Nisa byla předložena ještě třetí varianta, která rovněž zohledňovala kritérium počet obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti hranice, ale s jinou váhou. Po konstruktivní diskusi bylo odhlasováno  druhá varianta.

Pro náš program přeshraniční spolupráce BY-CZ to znamená, že vklad české strany do programu  bude  44 064 772,37 (tj. 15,87 % z celkové alokace) . Celkem společně s vkladem bavorské strany bude  alokace programu 99 064 000 EUR, tedy téměř ve stejné výši jako v dosavadním plánovacím období.

               


Euroregion Šumava