+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Setkání českých euroregionů
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

 

Dne 3.3. 3021 se uskutečnilo  online-setkání českých euroregionů. Na  programu setkání  bylo projednání možností spolupráce a založení společné organizace - Asociace euroregionů ČR. Další část setkání byla věnována Fondu malých projektů,  jak probíhá příprava na jednotlivých hranicích, jaké jsou výzvy a příležitosti příštího období.  Prezentovány byly současné zkušenosti s realizací, problémy u běžících projektů  z důvodu pandemie. Na závěr byly prezentovány příklady dobré praxe.  

 

 

Zahájení jednání a přivítání účastníků se ujal organizátor akce,  pan Havlíčkem z Euregionu Nisa. Pan Havlíček informoval o možnostech spolupráce euroregionů a záměru založení Asociace euroregionů ČR a představil dvě varianty: Jednak založení uskupení s právní subjektivitou (např. spolek), a jednak vznik uskupení volnou formou bez právní subjektivity (např. memorandum). Přítomní zástupci euroregionů se jednotně vyslovili pro II. variantu – uskupení volnou formou. Pan Havlíček vyzval přítomné k připomínkování dokumentu s návrhem memoranda do příštího setkání.

Co se týče přípravy programů pro Fond malých projektů 2021- 2027, na některých hranicích dle vyjádření zástupců jednotlivých euregionů, probíhají již konkrétní jednání ke zjednodušeným výdajům, někde mají zatím jednání pouze rámcový charakter, na slovenské hranici již prošla analýza schválením s připomínkami a na polské hranici je již připraven programový dokument. Jednotlivé euroregiony informovaly dále také  o stavu příprav strategií. Na závěr tohoto bloku pan Havlíček představil tabulku s výpočty rozdělení alokací po příští období. Proběhla diskuze, kterou variantu jednotlivé euroregionu preferují              


Euroregion Šumava