+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Jak vidí budoucnost příhraničního regionu čeští a němečtí studenti?
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve středu 10. dubna 2019 se v bavorském Pasově, konkrétně v gymnáziu Leopoldinum, konalo druhé mládežnické fórum na téma „Náš společný region“, které je součástí tříletého projektu „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“ financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

Fóra se účastnilo 23 českých studentů z českých gymnázií Český Krumlov, Prachatice, Vimperk, Sušice, z církevního gymnázia v Plzni a J. N. Neumanna, J. V. Jirsíka a Česká v Českých Budějovicích a 16 studentů bavorských gymnázií v Pasově, Freyungu, Untergriesbachu und Vilshofenu. Významným hostem fóra byl Manfred Maurer, vedoucí projektu přeshraniční záchranné služby mezi okresy Horní Falc a Plzeň. Projekt například umožňuje převést zraněného pacienta do bližší zahraniční nemocnice, což výrazně zrychluje jeho záchranu.

Studenti byli rozděleni do 4 česko-německých skupin, ve kterých diskutovali o pozitivech, negativech a příležitostech regionu, ve kterém žijí. Vysídlování pohraniční, obzvláště malých obcí a měst, je problém nejen v České republice, ale i v sousedním Bavorsku. Všeobecnou snahou je mladé lidi v regionu udržet. Fóra dávají mladým lidem možnost vyjádřit své názory na aktuální problémy i formulovat přání a postřehy, které by mohly život v regionu v budoucnu zlepšit a udělat atraktivnější. Mezi silné stránky regionu řadí studenti neomezené cestování, volný pracovní trh, společnou ochranu přírody, partnerství škol a měst, výměnné programy pro školy a spolupráci záchranné služby.

Co by se mělo zlepšit?

Studenti si přejí zkvalitnit dopravu, a to nabídnout lepší dopravní spojení, posílit vlakové spoje, vylepšit infrastrukturu pro veřejnou hromadnou dopravu a zajistit lepší silnice. Českými studenty byla konkrétně zmíněna velmi dlouhá cesta autobusem z Českých Budějovic do Pasova. Dále by ocenili více turistických cest a přeshraničních cyklostezek. Rozšířit potřebuje mobilní síť a internetové spojení. Přínosné by bylo posílit propagaci obou regionů a přeshraničních projektů. Studenti by uvítali i více volnočasových aktivit, např. pro rodiny s dětmi. Z hlediska odstranění jazykové bariéry by bylo dobré nabízet více kurzů češtiny, němečtí studenti by ocenili i více výletů za hranice. Studenti by si dále přáli více společných akcí na hranicích, lepší spolupráci mezi úřady, pokračující činnost přeshraničních spolků a společnou měnu, která by vzájemnou spolupráci jen usnadnila.

 

               


Euroregion Šumava