+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Předsednictvo jednalo o činnosti Euroregionu
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve středu 20. března 2019 se v degustovně Měšťanského pivovaru Strakonice konalo zasedání předsednictva Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy, z. s.

Zasedání se uskutečnilo v hojném počtu, jelikož byli pozváni jak starostové, kteří budou v předsednictvu pouze do valné hromady, tak i jejich pravděpodobní nástupci, kteří se tak měli možnost s činností spolku blíže seznámit. Představen byl starosta Domažlic JUDr. Zdeněk Novák, který jako starosta velkého města přebírá pomyslnou štafetu po Ing. Miroslavu Machovi. Volba dalších členů proběhne na valné hromadě dne 14. května 2019. Poděkování za poskytnutí příjemného prostoru a zajištění výtečného pohoštění patří starostovi města Strakonice Mgr. Břetislavu Hrdličkovi, který by s Euroregionem velmi rád navázal spolupráci.

Nejprve byla minutou ticha uctěna památka bývalého dlouholetého člena předsednictva pana Oldřicha Petráška a bývalého přednosty okresního úřadu pana Karla Škáchy. Dále byl projednán aktuální stav financí, vyúčtování rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Pavla Nývltová informovala o Dispozičním fondu v regionu Bavorský les – Šumava, ve kterém je v rámci 6 výzev vyčerpáno pouze 24 % finančních prostředků. Důvodem nízkého počtu podaných projektů je nemožnost realizovat projekty cestovního ruchu a malé infrastrukturní projekty, dále je tu problém s inovativností u opakovaných projektů. Kaspar Sammer a Dana Biskup přednesli návrh na vzájemné členství všech tří částí Euroregionu a plány a tendence na příští léta, Michal Handschuh shrnul dosavadní i budoucí aktivity v rámci projektu Region budoucnosti Bavorský les – Šumava 2020+. Důležitým bodem bylo také projednání návrhu rezoluce určené MMR ČR, ve které je zdůrazňována potřeba projektů směrem k obcím a městům, snaha o zjednodušení procesu získávání prostředků z programu a možnost opětovného čerpání financí na projekty cestovního ruchu a na malé infrastrukturní projekty.              


Euroregion Šumava

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/php/deconn.inc on line 2