+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
2. setkání Řídícího grémia projektu Region budoucnosti 2020+
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve středu 6. února 2019 se v zasedací místnosti kanceláře Administrace dispozičního fondu ve Stachách podruhé sešlo grémium projektu Region budoucnosti Bavorský les – Šumava 2020+, aby projednalo uskutečněné i plánované aktivity. 

Za Jihočeský kraj se účastnily Kateřina Pospíšilová, vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce a Vladimíra Hrdinová ze stejného oddělení a Jitka Hrodějová a Kateřina Majerová z odboru evropských záležitostí. Za Plzeňský kraj přijeli Jan Přibáň, vedoucí odboru fondů a programů EU s kolegou Filipe Deglem. Za vládu Dolního Bavorska byl přítomen Peter Schmid, vedoucí oddělení hospodářství, zemského rozvoje a dopravy a za vládu Horní Falce Gudrun Weidmann, vedoucí oddělení vedoucí oddělení hospodářství, zemského rozvoje a dopravy. Za EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer byli přítomni Kaspar Sammer, jednatel, Dana Biskup, zástupkyně jednatele a Veronika Tůmová, manažerka školních kooperací, za českou stranu Euregia Michal Handschuh, projektový manažer a Martina Horová, asistentka projektu. Hostem setkání byl Luděk Fráně, projektový manažer Regionální rozvojové agentury jižních Čech.

Kaspar Sammer nejprve připomněl nejdůležitější úlohy projektu, poté informoval grémium o dosavadních uskutečněných aktivitách. Zástupci Euregia se setkali se starosty na německé i české straně, dále s představiteli Vlády Dolního Bavorska, Bavorské státní kanceláře, s Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj ČR, s Jiřím Buriánkem, generálním tajemníkem Evropského výboru regionů či Jitkou Zikmundovou, marketingovou specialistkou hornorakouské centrály cestovního ruchu Oberösterreich Tourismus. Vzhledem k velkému zájmu o projekt lze předpokládat, že v rámci něho vznikne více než 10 projektů. Na základě jednání v Bruselu bylo grémiu navrženo, rozšířit prioritní témata projektu o téma hospodářství. Bude docházet ke strategickým rozhovorům s odborníky na toto téma a poté se vyhodnotí, zda se téma do projektu zařadí.

V rámci jednotlivých prioritních témat byly probírány nové skutečnosti, které tým Euregia získal během uskutečněných schůzek a zmíněny byly již některé projektové nápady. Velmi vhodnou platformou pro rozhovory se starosty měst a obcí evropského regionu budou tradiční městské slavnosti v rakouském Linci ve dnech 16. – 18. května, na kterých bude Jihočeský kraj hlavním hostem. Závěrem bylo grémium informováno o plánovaných aktivitách projektového týmu. V následujících týdnech se grémium dohodne na třech termínech, a to na termínech návštěvy pilotních regionů Elbe-Labe (jaro 2019) a Pamina nebo SaarLorLux (podzim 2019) a termínu dalšího setkání Řídícího grémia projektu (září 2019).              


Euroregion Šumava