+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Šumava jako Region budoucnosti 2020+
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve čtvrtek 4. října se v bavorském Freyungu konala první schůzka Řídícího grémia k projektu „Region budoucnosti Bavorský les – Šumava 2020+“.

Projekt byl v červnu roku 2018 schválen monitorovacím výborem programu Cíl EÚS Bavorsko-ČR po dohodě s Jihočeským a Plzeňským krajem. Řídící grémium tvoří zástupci již zmiňovaných krajů Jihočeského a Plzeňského, vlád Dolního Bavorska a Horní Falce, EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn a Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.

Projekt si klade za cíl komplexněji propojit místní a regionální aktéry, poukázat na nevyužitý potenciál pro rozvoj regionu a pokračovat v rozvoji a zkvalitňování přeshraniční spolupráce. Toho bude docíleno pomocí 4 projektových aktivit: Lokálního kontaktního místa, Přeshraniční spolupráce škol a mládeže, Platformy pro meziregionální přenos know-how a Strategie rozvoje 2020+ s 10ti pilotními projekty rozvoje příhraničního regionu Bavorský les – Šumava 2020+.

Grémium se s projektem blíže seznámilo a definovalo první prioritní přeshraniční témata, která budou postupně projednávána s odborníky na konkrétní oblast. Jsou jimi Mobilita, Vzdělávání a kultura, Cestovní ruch, Ochrana životního prostředí a zdrojů a národní parky, Lékařská péče a sociální služby a Spolupráce vysokých škol a výzkum.

Z Krajského úřadu Jihočeského kraje se setkání účastnily Vanda Pánková, vedoucí oddělení evropské integrace, Vlaďka Hrdinová z oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce a Jitka Hrodějová z oddělení evropských záležitostí. Krajský úřad Plzeňského kraje zastupovali Jan Přibáň, vedoucí odboru fondů a programů EU s kolegou Filipem Deglem. Vládu Dolního Rakouska reprezentoval Dr. Jürgen Weber, vedoucí oddělení hospodářství, zemského rozvoje a dopravy, vládu Horní Falce Silvia Ebner, vedoucí referátu Cíl EÚS Bavorsko-ČR .

Za EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn se setkání účastnili Sebastian Gruber, zemský rada a předseda spolku, Kaspar Sammer, jednatel spolku, Dana Biskup, zástupkyně jednatele a Veronika Tůmová, manažerka školních kooperací v rámci projektu. Za českou stranu Euroregionu to byli Libor Picka, předseda spolku, Michal Handschuh, který přebírá pomyslnou štafetu po projektovém manažerovi Vladimíru Silovském a asistentka projektu Martina Horová, která nahradila Vendulu Francovou.              


Euroregion Šumava

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/php/deconn.inc on line 2