+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Asociace Euroregionů Jindřichův Hradec
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

25. května se sešli v nádherném Jindřichově Hradci, v sídle Euroregionu Silva Nortica, členové Asociace euroregionů ČR. Jednali zde zástupci Euroregionu Egrensis, Labe, Nisa, Krušnohoří, Šumava a Silva Nortica. Společně si vyměnili zkušenosti ze své práce a z přípravy nového programu Cíl 3 a diskutovali o postavení euroregionů. Zajímavé byly informace o jejich financování a o postojích krajů. Zatímco euroregiony Nisa, Šumava či Silva Nortica od nich dostávají finanční pomoc, Euroregion Krušnohoří a Labe nedostaly z Ústeckého kraje nikdy nic.

V dosavadní administrativě Fondu malých projektů Interreg III A spatřují členové asociace jako největší problém pro žadatele komplikovanost žádostí s jejich elektronickou verzí. Pro přípravu nového programu pro přeshraniční spolupráci navrhují společnou žádost na správu a administrativu Fondu malých projektů, společný řídící výbor, jeden fond malých projektů pro všechny priority, princip vedoucího partnera jen pro celkový velký projekt správy a administrace Fondu malých projektů Cíle 3 a zjednodušení procesu podávání žádostí pro žadatele. Na základě rotačního principu přešlo vedení Asociace euroregionů ČR na Euroregion Silva Nortica.

              


Euroregion Šumava