+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Trilaterální pracovní skupina pro turistiku
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Ve čtvrtek 6. dubna 2006 se na westernovém ranči v Podolí u Běšin sešla Trilaterální pracovní skupina pro turistiku. Tato skupina odborníků a představitelů institucí zabývajících se cestovním ruchem vznikla již před několika lety, a to na základě potřeby výměny informací a koordinace mezi již fungujícími strukturami Euroregionu Šumava - Bavorský les - Mühlviertel a tehdy nově vzniklými kraji.

„Mám-li co nejlépe přiblížit práci této skupiny, využiji k tomu projekt, který je těsně před dokončením“, vyjadřuje se k práci skupiny náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Olga Kalčíková: „jedná se o projekt "Pivo". Jeho cílem bylo zmapovat veškerý potenciál, který právě v našem kraji má skvělou historii i současnost, a to potenciál turistiky související s pivem a tradicí piva“. Právě na poslední schůzce byly předloženy konkrétní výsledky detailního výzkumu, dohodnuta veřejná prezentace a připraveny další kroky k využití této silné značky, tedy "PIVA", v rámci velkého propagačního projektu cestovního ruchu v příštím plánovacím období EU. Kromě toho se účastníci seznámili s dalšími kroky vedoucími k realizaci a dalším marketingovým aktivitám cyklotrasy Mnichov - Plzeň - Praha, s přípravou Zemské výstavy Bavorsko - Čechy (Zwiesel 2007) a s přípravou Mezinárodního informačního centra na Rozvadově.              


Euroregion Šumava