+420 736 540 488
+420 376 399 472
  
Představení Euroregionu Šumava a Plzeňského kraje v Mnichově
Úvodní stránka » AKTIVITY EUROREGIONU   » dokument

Prezentace kraje proběhla v atraktivním prostoru konferenčního centra mnichovského letiště a to díky nabídce společnosti ICC International Centre of Commerce s.r.o. Pozváni byli především zástupci nejrůznějších spolků a svazů z Bavorska, jako jsou například sportovní a tělovýchovné jednoty, představitele měst a obcí z příhraničních oblastí, charitativní organizace, spolky pro sociální práci, zájmové kluby. Spolky mají v Německu velmi významné postavení, a tak mohou značně ovlivnit veřejné mínění i konkrétní aktivity v oblasti cestovního ruchu, kongresové turistiky a programů vzájemné výměny mezi sousedními regiony.

Plzeňský kraj se prezentoval jako místo stvořené pro aktivní odpočinek, poznávání, kulturní vyžití, organizaci akcí apod. A také jako region nesmírně pohostinný, proslavený především plzeňským pivem, ale i dalšími špičkovými gastronomickými specialitami. O světoznámém zlatavém moku, který šíří slávu regionu po celém světě, se neopomněl zmínit ani hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann  při zahájení semináře. Pivo, které je do jisté míry symbolem kraje i celé české republiky, ale není jediným lákadlem pro návštěvníky z Bavorska – a o tom se pozvaní účastníci semináře mohli osobně přesvědčit.

Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro kulturu a cestovní ruch Olga Kalčíková zdůraznila, že zahájená spolupráce s Bavorskem bude pokračovat dalšími aktivitami: prezentací investičních příležitostí při otevření nového zastoupení agentury CzechInvest v Mnichově či českou expozicí CzechArena ve speciálním parku pro fanoušky při mistrovství světa ve fotbale. Projekt by měla završit stálá výstava o Plzeňském kraji  na mnichovském letišti.

Prezentoval se zde také Euroregion Šumava, jehož předseda Ing. František Vlček informoval o historii vzniku tohoto sdružení, Phare CBC, Interregu III A a probíhajících nebo proběhlých projektech, které se pohybují převážně v oblasti cestovního ruchu.              


Euroregion Šumava