Dispoziční fond
Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018

Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod.  

Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 29. 11. 2018


Místa pro podání žádosti:

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s.:

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy

Domažlice: Branská 1, 344 01 Domažlice

Sušice: Nuželická 60, 342 01 Sušice


Alokace pro region Šumava pro období 2014-2020 činí 2 630 849 €.

Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €

Celkové výdaje: max. 25 000 € 


Výše dotace z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu.

Priority a omezení pro 6. výzvu DF


Podrobné informace viz Směrnice pro žadatele.