Dispoziční fond


Termín vyhlášení 4. výzvy: 21.6.2017

Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 25.10.2017 do 14:00 hod.  

Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 27. 11. 2017

Místa pro podání žádosti:

Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy:

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy

Domažlice: Branská 1, 344 01 Domažlice

Sušice: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Alokace pro region Šumava pro období 2014-2020, činí 2 630 849€.

 

Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €

Celkové výdaje: max. 25 000 € Výše dotace z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu.

Priority a omezení pro 4. výzvu DF


Podrobné informace viz Směrnice pro žadatele – DODATEČNĚ ZAPRACOVÁNY ZMĚNY 13. 4. 2017!!!