1. česko-bavorský železniční summit

Český ministr dopravy Dan Ťok a jeho bavorský protějšek Joachim Herrmann podepsali společné prohlášení o rozvoji železniční dopravy do roku 2030. V německém městě Furth im Wald se 26. července 2017 usutečnil bavorsko-český železniční summit, který se konal za účasti čelných představitelů obou zemí. Vedle zástupců drážních společností byl přítomen bavorský ministr dopravy Joachim Herrmann a spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, za českou stranu se účastnil ministr dopravy Dan Ťok.

Budoucí plány na spolupráci obou zemí v oblasti železniční dopravy a přeshraniční spolupráce byly stvrzeny podpisem deklarace „Cíle2030“.

Hlavním tématem summitu byla zejména modernizace trati Praha-Mnichov, která v dnešní době může jen stěží konkurovat silniční dopravě. Zlepšení spojení na trase z Mnichova přes Furth im Wald, Českou Kubici až do Prahy by měla zajistit výstavba dvou plně elektrifikovaných kolejí umožňujících jezdit rychlostí až dvě stě kilometrů za hodinu. V plánu je postupné snižování jízdního času na čtyři hodiny patnáct minut a následně dokonce až na tři a půl hodiny.

V průběhu summitu byla projednána celá řada témat týkajících se zejména liberalizace železnice, neboli otevírání železničního trhu v evropské osobní přepravě, která je předpokládána takzvaným čtvrtým evropským železničním balíčkem. Důležitým tématem bylo také zajištění bezpečnosti na železnici i otázky spojené s modernizací a inovacemi železnic. Česká republika se tak stává významným a respektovaným hráčem na poli železniční dopravy a dlouhodobé plány na skutečně funkční propojení drážní infrastruktury s okolními státy nyní dostávají reálné obrysy.