Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic slavilo

Oslavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic Za nádherného letního počasí proběhla v úterý 8. srpna v Dobré Vodě u Hartmanic oslava 20 let od založení Muzea Dr. Šimona Adlera vybudovaného z iniciativy a za finančního přispění rodiny pana Matityahu Adlera, viceprezidenta Touro College Jerusalem/New York, dále nákladem města Hartmanice a Ministerstva kultury v roce 1997.
Více než 40 hostů z Izraele, vesměs členů rodiny Adlerů, vyslechlo společně s dalšími desítkami účastníků promluvy řady politických osobností z nejrůznějších sfér společenského života. U řečnického mikrofonu se postupně vystřídali ministryně pro rovné příležitosti státu Izrael paní Gita Gamliel, zástupce velvyslance státu Izrael pan Eran Yuvan, náměstek ministra kultury ČR pan Vlastislav Ouroda, hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard, vrchní zemský rabín Karol Efrain Sidon, starosta Hartmanic pan Pavel Waldman a řada dalších. Ústředním vzkazem většiny příspěvků bylo „Never again / nikdy více“, jež je v dnešním zjitřeném světě stále aktuálnější.  

Jak připomněl Pavel Waldman, Hartmanice byly až do druhé světové války místem, kde Češi, Němci a Židé žili ve vzájemném respektu a pokoji. O to více se nyní jeví nezbytnost přeshraniční spolupráce ať již v regionálním nebo v tomto případě i evropském měřítku. 

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě, sousedící kostel s. Vintíře s unikátním skleněným mobiliářem a synagoga v blízkých Hartmanicích představují jedinečnou příležitost nahlédnutí do historie života horské Šumavy.